Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2008 12:55 698/XXXVI/2008 Uchwała nr 698/XXXVI/2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
24.12.2008 12:54 697/XXXVI/2008 Uchwała nr 697/XXXVI/2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
24.12.2008 12:53 696/XXXVI/2008 Uchwała nr 696/XXXVI/2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
24.12.2008 12:52 695/XXXVI/2008 Uchwała nr 695/XXXVI/2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
24.12.2008 12:51 694/XXXVI/2008 Uchwała nr 694/XXXVI/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ruda Śląska.
24.12.2008 12:50 693/XXXVI/2008 Uchwała nr 693/XXXVI/2008 w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Ruda Śląska.
24.12.2008 08:36 692/XXXVI/2008 Uchwała nr 692/XXXVI/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im.Ludwika Rydygiera..
24.12.2008 08:34 691/XXXVI/2008 Uchwała nr 691/XXXVI/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 1 ....
24.12.2008 08:32 690/XXXVI/2008 Uchwała nr 690/XXXVI/2008 w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
24.12.2008 08:31 689/XXXVI/2008 Uchwała nr 689/XXXVI/2008 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Ruda Śląska może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
24.12.2008 08:29 688/XXXVI/2008 Uchwała nr 688/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Olszynowej i ul. Leśnej ...
24.12.2008 08:25 687/XXXVI/2008 Uchwała nr 687/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepienieżnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 21 ...
24.12.2008 08:24 686/XXXVI/2008 Uchwała nr 686/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepienieżnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 29 ...
24.12.2008 08:22 685/XXXVI/2008 Uchwała nr 685/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepienieżnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwarecka 17 ...
24.12.2008 08:21 684/XXXVI/2008 Uchwała nr 684/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepienieżnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej ...
24.12.2008 08:19 683/XXXVI/2008 Uchwała nr 683/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepienieżnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej ...
24.12.2008 08:16 682/XXXVI/2008 Uchwała nr 682/XXXVI/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepienieżnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowiańskiej ...
24.12.2008 08:14 681/XXXVI/2008 Uchwała nr 681/XXXVI/2008 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym na rok 2008.
24.12.2008 08:12 680/XXXXVI/2008 Uchwała nr 680/XXXVI/2008 zmieniająca uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
24.12.2008 08:10 679/XXXVI/2008 Uchwała nr 679/XXXVI/2008 w sprawie dokonania przeniesień budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok.
24.12.2008 08:08 678/XXXVI/2008 Uchwała nr 678/XXXVI/2008 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
23.12.2008 11:01 677/XXXVI/2008 Uchwała nr 677/XXXVI/2008 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.