Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2009 13:35 PC.PM 0151-1378/09 1378/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 14 im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepce
06.07.2009 13:33 PC.PM 0151-1377/09 1377/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Gerstel,
06.07.2009 13:30 PC.PM.0151-1376/09 1376/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Kukiełce,
06.07.2009 13:26 PC.PM.0151-1375/09 1375/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Rudzie Śląskiej Pan Bogusławie Kotlarz,
06.07.2009 13:25 PC.PM.0151-1374/09 1374/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie ŚląskiejPanu Józefowi Sarkowi,
06.07.2009 13:18 PC.PM.0151-1373/09 1373/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Joanny Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Szklarskiej,
06.07.2009 13:02 PC.PM.0151-1372/09 1372/09 w sprawie realizacji uchwały nr 866/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki
06.07.2009 12:59 PC.PM.0151-1371/09 1371/09 w sprawie realizacji uchwały nr 865/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z o.o.