Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2004 16:26 285/XI/2003 uchwała nr 285/XI/2003 w sprawie skargi Ewy B.* na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
22.06.2004 16:23 284/XI/2003 uchwała nr 284/XI/2003 w sprawie wyznaczenia nagrody indywidualnej za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury na terenie miasta Ruda Śląska ...
22.06.2004 16:18 283/XI/2003 uchwała nr 283/XI/2003 w sprawie zmiany uchwały nr 130/V/2003 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śl. w roku 2003.
22.06.2004 16:16 282/XI/2003 uchwała nr 282/XI/2003 w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
22.06.2004 16:11 281/XI/2003 uchwała nr 281/XI/2003 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacj ...
22.06.2004 16:08 280/XI/2003 uchwała nr 280/XI/2003 w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.
22.06.2004 16:07 279/XI/2003 uchwała nr 279/XI/2003 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
22.06.2004 16:00 278/XI/2003 uchwała nr 278/XI/2003 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
22.06.2004 15:55 277/XI/2003 uchwała nr 277/XI/2003 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska.
22.06.2004 15:53 276/XI/2003 uchwała nr 276/XI/2003 w sprawie powołania radnej Bogusławy Kansy w skład Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości.
22.06.2004 15:51 275/XI/2003 uchwała nr 275/XI/2003 w sprawie odwołania ze składu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa radnej Bogusławy Kansy.
22.06.2004 15:47 274/XI/2003 uchwała nr 274/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panom ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 15:44 273/XI/2003 uchwała nr 273/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 15:08 272/XI/2003 uchwała nr 272/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 14:24 271/XI/2003 uchwała nr 271/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* oraz Pani ...* i Panu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 12:36 270/XI/2003 uchwała nr 270/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 12:22 269/XI/2003 uchwała nr 269/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu ...* - użytkownikowi wieczystemu ...
22.06.2004 12:17 268/XI/2003 uchwała nr 268/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 12:10 267/XI/2003 uchwała nr 267/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 12:04 266/XI/2003 uchwała nr 266/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX oraz Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:59 265/XI/2003 uchwała nr 265/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:56 264/XI/2003 uchwała nr 264/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:50 263/XI/2003 uchwała nr 263/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:46 262/XI/2003 uchwała nr 262/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pani ...* - użytkownikowi wieczystemu ...
22.06.2004 11:41 261/XI/2003 uchwała nr 261/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Paniom ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:38 260/XI/2003 uchwała nr 260/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu XXXXXXXXX i XXXXXXXXXX XXXXXXXXX- użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:31 259/XI/2003 uchwała nr 259/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:29 258/XI/2003 uchwała nr 258/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu ...* - użytkownikowi wieczystemu ...
22.06.2004 11:25 257/XI/2003 uchwała nr 257/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Panu ...* - użytkownikowi wieczystemu ...
22.06.2004 11:23 256/XI/2003 uchwała nr 256/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:17 255/XI/2003 uchwała nr 255/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:10 254/XI/2003 uchwała nr 254/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:07 253/XI/2003 uchwała nr 253/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody Pani ...* - użytkownikowi wieczystemu ...
22.06.2004 11:04 252/XI/2003 uchwała nr 252/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom wieczystym ...
22.06.2004 11:02 251/XI/2003 uchwała nr 251/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ...* - użytkownikom ...
22.06.2004 10:54 250/XI/2003 uchwała nr 250/XI/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwu ..* - użytkownikom wieczystym ...
21.06.2004 17:24 249/XI/2003 uchwała nr 249/XI/2003 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodz. zasadn. dla pracowników MOPiRPA ...
21.06.2004 17:22 248/XI/2003 uchwała nr 248/XI/2003 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 pow. użyt. lokalu mieszkal. w budynku przy ul. ks. Tunkla 143...
21.06.2004 17:18 247/XI/2003 uchwała nr 247/XI/2003 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego...
21.06.2004 14:44 246/XI/2003 uchwała nr 246/XI/2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr 606/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.03.2001 roku