Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2009 12:05 PC.PM.0151-1411/09 1411/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 225/PM/03 Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
04.08.2009 12:04 PC.PM.0151-1410/09 1410/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
04.08.2009 12:01 PC.PM.0151-1409/09 1409/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
04.08.2009 12:00 PC.PM.0151-1408/09 1408/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.10.2007 r. nr PC.PM.0151-422/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku
04.08.2009 11:57 PC.PM.0151-1407/09 1407/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie inwentaryzacji obiektów na potrzeby Wydziału
04.08.2009 11:56 PC.PM.0151-1406/09 1406/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
04.08.2009 11:53 PC.PM.0151-1405/09 1405/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektówej budowy
04.08.2009 11:50 PC.PM.0151-1404/09 1404/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
04.08.2009 11:45 PC.PM.0151-1403/09 1403/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PC.PM.0151-1341/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowa
04.08.2009 11:38 PC.PM.0151-1402/09 1402/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów
24.07.2009 09:02 PC.PM.0151-1401/09 1401/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont I piętra budynku „A” Szpitala Miejskiego
22.07.2009 15:08 PC.PM.0151-1400/09 1400/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2009 r. Nr PC.PM.0151-1258/09 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
22.07.2009 15:02 PC.PM.0151-1399/09 1399/09 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
22.07.2009 14:56 PC.PM.0151-1398/09 1398/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy placu Niepodległości z przeznaczeniem na poprawienie warunków
22.07.2009 14:54 PC.PM.0151-1397/09 1397/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
22.07.2009 14:40 PC.PM 0151-1396/09 1396/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
22.07.2009 14:29 PC.PM.0151-1395/09 1395/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji w zlewni Oczyszczalni Halemba
22.07.2009 14:24 PC.PM.0151-1394/09 1394/09 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-1311/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
22.07.2009 14:10 PC.PM.0151-1393/09 1393/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Remont kapitalny pokrycia dachowego
17.07.2009 14:06 PC.PM.0151-1392/09 1392/09 w sprawie ustanowienia Pani Haliny Igor Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
16.07.2009 14:17 PC.PM.0151-1391/09 1391/09 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego część działki nr 1645/55 o pow. 361 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska
16.07.2009 14:15 PC.PM.0151-1390/09 1390/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego
16.07.2009 14:13 PC.PM.0151-1389/09 1389/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego
16.07.2009 14:12 PC.PM.0151-1388/09 1388/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego
16.07.2009 14:10 PC.PM.0151-1387/09 1387/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania
16.07.2009 14:04 PC.PM.0151-1386/09 1386/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont poszycia dachowego budynku mieszkalnego
16.07.2009 14:03 PC.PM.0151-1385/09 1385/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont wraz z modernizacją sanitariatów w Gimnazjum Nr 11
16.07.2009 13:59 PC.PM.0151-1384/09 1384/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli u zbiegu ulic Karola Goduli i Kopalnia Karol z przeznaczeniem pod budowę
16.07.2009 13:57 PC.PM.0151-1383/09 1383/09 w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko – Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska,
16.07.2009 13:56 PC.PM.0151-1382/09 1382/09 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
13.07.2009 14:19 PC.PM.0151-1381/09 1381/09 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
09.07.2009 10:12 PC.PM.0151-1380/09 1380/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja ulicy Asnyka w Rudzie Śląskiej"
09.07.2009 10:10 PC.PM.0151-1379/09 1379/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia