Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2009 11:14 SP.PM.0151-1515/09 1515/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
09.11.2009 11:08 SP.PM.0151-1514/09 1514/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Montaż, eksploatacja, demontaż i magazynowanie
09.11.2009 11:05 SP.PM.0151-1513/09 1513/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup aparatu RTG dla Przychodni
09.11.2009 11:03 SP.PM.0151-1512/09 1512/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lwa Tołstoja
09.11.2009 10:55 SP.PM.0151-1511/09 1511/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lwa Tołstoja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
02.11.2009 15:00 SP.PM.0151-1510/09 1510/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Józefa Piernikarczyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
02.11.2009 14:59 SP.PM.0151-1509/09 1509/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Fryderyka Szopena z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
02.11.2009 14:57 SP.PM.0151-1508/09 1508/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
02.11.2009 14:54 SP.PM.0151-1507/09 1507/09 w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu i wyznaczenia "innych miejsc przystosowanych dla startów i lądowań statków powierzonych"
02.11.2009 14:44 SP.BF.0151-1506/09 1506/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
02.11.2009 14:31 SP.PM.0151-1505/09 1505/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o uidzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup,dostawa,instalacja, konfiguracja sprzętu
02.11.2009 14:29 SP.PM.0151-1504/09 1504/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania
02.11.2009 14:20 SP.PM.0151-1503/09 1503/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
02.11.2009 14:15 SP.PM.0151-1502/09 1502/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego nr 55,57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,
02.11.2009 14:11 SP.BF.0151-1501/09 1501/09 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od CTL Maczki - Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosnowcu
02.11.2009 14:04 SP.PM.0151-1500/09 1500/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
02.11.2009 14:01 SP.PM.0151-1499/09 1499/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dozorowanie obiektów po byłej KWK "WAWEL"
21.10.2009 14:02 SP.PM.0151-1498/09 1498/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych
21.10.2009 14:00 SP.PM.0151-1497/09 1497/09 w sprawie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu,
21.10.2009 13:57 SP.PM.0151-1496/09 1496/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
21.10.2009 13:53 SP.PM.0151-1495/09 1495/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.; "Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Aktywności
21.10.2009 13:48 SP.PM.0151-1494/09 1494/09 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3455/158 położonej w Rudzie Śląskiej
21.10.2009 13:46 SP.PM.0151-1493/09 1493/09 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2009 r. do 30.04.2010 r.,
21.10.2009 13:29 SP.PM.0151-1492/09 1492/09 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3648/158 położonej w Rudzie Śląskiej
21.10.2009 13:27 SP.PM.0151-1491/09 1491/09 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych przy ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej na rzecz Fundacji „Zamek Chudów” z siedzibą w Katowicach.
14.10.2009 09:59 NR SP.PM.0151-1490/09 1490/09 w sprawie zamiany nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż będący własnością Gminy Miasta Ruda Śląska, położony w budynku posadowionym na działce nr 3580/183
14.10.2009 09:56 NR SP.PM.0151-1489/09 1489/09 w sprawie zamiany nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż będący własnością Gminy Miasta Ruda Śląska, położony w budynku posadowionym na działce nr 3580/183
14.10.2009 09:53 NR SP.PM.0151-1488/09 1488/09 w sprawie zamiany nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż będący własnością Gminy Miasta Ruda Śląska, położony w budynku posadowionym na działce nr 3580/183
14.10.2009 09:41 NR SP.PM.0151-1487/09 1487/09 w sprawie zamiany nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż będący własnością Gminy Miasta Ruda Śląska, położony w budynku posadowionym na działce nr 3580/183
14.10.2009 09:34 NR SP.PM.0151-1486/09 1486/09 w sprawie zamiany nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż będący własnością Gminy Miasta Ruda Śląska, położony w budynku posadowionym na działce nr 3580/183
14.10.2009 09:29 NR SP.PM.0151-1485/09 1485/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej umowy najmu części nieruchomości na okres 10 lat.,
14.10.2009 09:28 NR SP.PM.0151-1484/09 1484/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości na czas nieoznaczony,
13.10.2009 15:02 SP.PM.0151-1483/09 1483/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Obsługa wydawnicza gazety
13.10.2009 14:57 SP.PM.0151-1482/09 1482/09 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Kultury
13.10.2009 14:53 SP.PM.0151-1481/09 1481/09 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
13.10.2009 14:51 SP.PM.0151-1480/09 1480/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
13.10.2009 14:49 SP.PM.0151-1479/09 1479/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod budowę
13.10.2009 14:47 SP.PM.0151-1478/09 1478/09 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Rudzie Śląskiej od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej
05.10.2009 14:43 SP.PM.0151-1477/09 1477/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
05.10.2009 14:16 SP.PM.0151-1476/09 1476/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy skrzyżowaniu ulic Ks. Augustyna Potyki i Krętej
05.10.2009 14:12 SP.PM.0151-1475/09 1475/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Bieżące utrzymania wpustów ulicznych i przepustów
05.10.2009 14:09 SP.PM.0151-1474/09 1474/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1181/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18.03.2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem
01.10.2009 14:00 NR SP.PM.0151-1473/09 1473/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółki z o. o.