Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2009 13:31 NR SP.PM.0151-1541/09 1541/09 w sprawie zaspokojenia roszczenia Dariusza Kozioł o zwrot nakładów w postaci lokalu garażu znajdującego się w budynku położonym w rejonie ul. J. Furgoła w Rudzie Śląskiej
03.12.2009 13:28 NR SP.PM.0151-1540/09 1540/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Piorytetu IX Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
03.12.2009 13:19 NR SP.PM.0151-1539/09 1539/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Piorytetu IX Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejkiego
03.12.2009 11:31 NR SP.PM.0151-1538/09 1538/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty dodatkowe na zadaniu pn.: "Odprowadzenie
03.12.2009 11:28 NR SP.PM.0151-1537/09 1537/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku
27.11.2009 14:36 NR SP.PM.0151-1536/09 1536/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Grzybowej z przeznaczeniem pod budowę
27.11.2009 14:34 NR SP.PM.0151-1535/09 1535/09 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Signum o numerze rejestracyjnym SL 00007 wycofanego z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.11.2009 14:31 NR SP.PM.0151-1534/09 1534/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup prasy i dostawa do Urzędu Miasta
27.11.2009 14:29 NR SP.PM.0151-1532/09 1532/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Piotra Skargi z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
27.11.2009 14:27 NR SP.PM.0151-1531/09 1531/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: selektywna zbiórka odpadów na terenie Miasta
27.11.2009 14:24 NR SP.PM.0151-1530/09 1530/09 w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej do nieruchomości zapisanej
27.11.2009 14:22 NR SP.PM.0151-1529/09 1529/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 'Określenie granic i powierzchni nieruchomości,
27.11.2009 14:19 NR SP.PM.0151-1528/09 1528/09 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesną sprzedażą części budynku mieszkalnego nr 15 przy ul.Obrońców Westerplatte w Rudzie Śl.
24.11.2009 09:18 SP.PM.0151-1527/09 1527/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Dystrybucja energi elektrycznej na terenie miasta
24.11.2009 09:15 SP.PM.0151-1526/09 1526/09 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
24.11.2009 09:12 SP.PM.0151-1525/09 1525/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego – aportu do Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
13.11.2009 09:40 SP.PM.0151-1524/09 1524/09 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
13.11.2009 09:37 SP.PM.0151-1523/09 1523/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
09.11.2009 11:43 SP.PM.0151-1522/09 1522/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejkiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z.o o.
09.11.2009 11:40 SP.PM.0151-1521/09 1521/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa boiska rekreacyjno-sportowego
09.11.2009 11:35 NR SP.PM.0151-1520/09 1520/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownaia o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Aktywności
09.11.2009 11:28 SP.PM.0151-1519/09 1519/09 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach II edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach
09.11.2009 11:24 SP.PM.0151-1518/09 1518/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów
09.11.2009 11:21 SP.PM.0151-1517/09 1517/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Eksploatacja fontann na terenie miasta Ruda Śląska
09.11.2009 11:17 SP.PM.0151-1516/09 1516/09 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-1335/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania