Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2009 11:44 983/LII/2009 Uchwała Nr 983/LII/2009 w sprawie środków finansowych dla podmiotów sektora górnictwa węgla kamiennego na inwestycje początkowe w latach 2008- 2010 w formie dotacji budżetowej.
08.12.2009 11:43 982/LII/2009 Uchwała Nr 982/LII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
08.12.2009 11:42 980/LII/2009 Uchwała Nr 980/LII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
08.12.2009 11:42 981/LII/2009 Uchwała Nr 981/LII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
08.12.2009 11:41 979/LII/2009 Uchwała Nr 979/LII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
08.12.2009 11:39 978/LII/2009 Uchwała Nr 978/LII/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:35 977/LII/2009 Uchwała Nr 977/LII/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:34 976/LII/2009 Uchwała Nr 976/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:33 975/LII/2009 Uchwała Nr 975/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:32 973/LII/2009 Uchwała Nr 973/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:32 974/LII/2009 Uchwała Nr 974/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:31 972/LII/2009 Uchwała Nr 972/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:30 971/LII/2009 Uchwała Nr 971/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:29 970/LII/2009 Uchwała Nr 970/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:28 969/LII/2009 Uchwała Nr 969/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:27 968/LII/2009 Uchwała Nr 968/LII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
08.12.2009 10:25 967/LII/2009 Uchwała Nr 967/LII/2009 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
08.12.2009 10:24 966/LII/2009 Uchwała Nr 966/LII/2009 w sprawie powołania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ....
08.12.2009 10:22 965/LII/2009 Uchwała Nr 965/LII/2009 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
08.12.2009 10:20 964/LII/2009 Uchwała NR 964/LII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 798/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 roku w sprawie przyjęcia programu reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki....
08.12.2009 10:19 963/LII/2009 Uchwała Nr 963/LII/2009 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 11 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
08.12.2009 10:17 962/LII/2009 Uchwała Nr 962/LII/2009 w sprawie przyjęcia Programu Wspołpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.
08.12.2009 10:16 961/LII/2009 Uchwała Nr 961/LII/2009 zmieniająca uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
08.12.2009 10:15 960/LII/2009 Uchwała Nr 960/LII/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
08.12.2009 10:14 959/LII/2009 Uchwała Nr 959/LII/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
08.12.2009 10:12 958/LII/2009 Uchwała Nr 958/LII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 677/XXXVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
08.12.2009 10:10 957/LII/2009 Uchwała Nr 957/LII/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
08.12.2009 10:09 956/LII/2009 Uchwała Nr 956/LII/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budzetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
08.12.2009 10:07 955/LII/2009 Uchwała Nr 955/LII/2009 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w latach 2010 - 2045 Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.