Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2010 10:14 1035/LV/2010 Uchwała Nr 1035/LV/2010 w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:39 1034/LV/2010 Uchwała Nr 1034/LV/2010 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi R. M. i R. S.* dotyczącego niewykonywania przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska uchwały Rady Miasta Nr 749/XL/2009.
11.02.2010 11:38 1033/LV/2010 Uchwała Nr 1033/LV/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2009 rok oraz planów pracy komisji na rok 2010.
11.02.2010 11:36 1032/LV/2010 Uchwała Nr 1032/LV/2010 w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 425/XXX/2000 z dnia 5.10.2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej...
11.02.2010 11:33 1031/LV/2010 Uchwała Nr 1031/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 955/LIII/06 Rady Miejskiej z dnia 12.01.2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:31 1030/LV/2010 Uchwała Nr 1030/LV/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:29 1029/LV/2010 Uchwała Nr 1029/LV/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:28 1028/LV/2010 Uchwała Nr 1028/LV/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:27 1027/LV/2010 Uchwała Nr 1027/LV/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:25 1026/LV/2010 Uchwała Nr 1026/LV/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:24 1025/LV/2010 Uchwała Nr 1025/LV/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
11.02.2010 11:21 1024/LV/2010 Uchwała Nr 1024/LV/2010 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego "Razem Bezpieczniej" Miasta Ruda Śląska........
11.02.2010 11:17 1023/LV/2010 Uchwała Nr 1023/LV/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b.
11.02.2010 11:15 1022/LV/2010 Uchwała Nr 1022/LV/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13.
11.02.2010 11:11 1021/LV/2010 Uchwała Nr 1021/LV/2010 zmieniająca Uchwałę Nr 1116/LXIII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej .....
11.02.2010 10:59 1020/LV/2010 Uchwała Nr 1020/LV/2010 zmieniająca Uchwałę Nr 551/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej ......
11.02.2010 10:57 1019/LV/2010 Uchwała Nr 1019/LV/2010 w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 13- dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
11.02.2010 10:48 1018/LV/2010 Uchwała Nr 1018/LV/2010 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP).
11.02.2010 10:47 1017/LV/2010 Uchwała Nr 1017/LV/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Radoszowskiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
11.02.2010 10:46 1016/LV/2010 Uchwała Nr 1016/LV/2010 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Jastrzębiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
11.02.2010 10:44 1015/LV/2010 Uchwała Nr 1015/LV/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Głównej 11 obejmującej działkę nr 3770/208 o pow. 2808 m2 na rzecz Skarbu Państwa.
11.02.2010 10:43 1014/LV/2014 Uchwała Nr 1014/LV/2010 w sprawie określenia stopy procentowej odsetek od niespłaconej kwoty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących......
11.02.2010 10:40 1013/LV/2010 Uchwała Nr 1013/LV/2010 w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Miasta Ruda Śląska w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością......
11.02.2010 10:15 1012/LV/2010 Uchwała Nr 1012/LV/2010 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
10.02.2010 12:27 1011/LV/2010 Uchwała Nr 1011/LV/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10.02.2010 12:26 1010/LV/2010 Uchwała Nr 1010/LV/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych.........
10.02.2010 12:24 1009/LV/2010 Uchwała Nr 1009/LV/2010 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010.
10.02.2010 12:22 1008/LV/2010 Uchwała Nr 1008/LV/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LV/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
10.02.2010 12:21 1007/LV/2010 Uchwała Nr 1007/LV/2010 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
10.02.2010 12:20 1006/LV/2010 Uchwała Nr 1006/LV/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
10.02.2010 12:19 1005/LV/2010 Uchwała Nr 1005/LV/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
10.02.2010 12:16 1004/LV/2010 Uchwała Nr 1004/LV/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.