Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2010 10:12 NR SP.BF.0151-1419/10 1419/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
22.02.2010 10:09 NR SP.BF.0151-1418/10 1418/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.02.2010 13:29 NR SP.BF.0151-1417/10 1417/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
18.02.2010 13:26 NR SP.BF.0151-1416/10 1416/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.02.2010 13:24 NR SP.BF.0151-1415/10 1415/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.02.2010 10:24 NR SP.BF.0151-1414/10 1414/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.02.2010 10:23 NR SP.BF.0151-1413/10 1413/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 210 r. dotyczący przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami,
12.02.2010 10:22 NR SP.BF.0151-1412/10 1412/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.02.2010 10:21 NR SP.BF.0151-1411/10 1411/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.02.2010 10:20 NR SP.BF.0151-1410/10 1410/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.02.2010 10:18 NR SP.BF.0151-1408/10 1408/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.02.2010 10:18 NR SP.BF.0151-1409/10 1409/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.02.2010 10:16 NR SP.BF.0151-1407/10 1407/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
12.02.2010 10:15 NR SP.BF.0151-1406/10 1406/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 dot. wydatków budżetowych między paragrafami,
12.02.2010 10:13 NR SP.BF.0151-1405/10 1405/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących wydatków budżetowych między paragrafami
12.02.2010 10:11 NR SP.BF.0151-1404/10 1404/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
12.02.2010 10:10 NR SP.BF.0151-1403/10 1403/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
12.02.2010 10:09 NR SP.BF.0151-1402/10 1402/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.02.2010 10:08 NR SP.BF.0151-1401/10 1401/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
12.02.2010 10:07 NR SP.BF.0151-1400/10 1400/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
12.02.2010 10:06 NR SP.BF.0151-1399/10 1399/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1007/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4.02.2010 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
12.02.2010 10:04 NR SP.BF.0151-1398/10 1398/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1006/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4.02.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budzetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta
12.02.2010 10:02 NR SP.BF.0151-1397/10 1397/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1005/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 04.02.2010r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
12.02.2010 09:04 SP.BF.0151-1395/10 1395/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 173 570,00 zł
12.02.2010 09:01 SP.BF.0151-1394/10 1394/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat