Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2010 10:29 NR SP.PM.0151-1700/10 1700/10 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
01.03.2010 10:18 NR SP.PM.0151-1696/10 1696/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
01.03.2010 10:16 SP.PM.0151-1695/10 1695/10 w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
01.03.2010 10:14 NR SP.PM.0151-1694/10 1694/10 w sprawie dokonania, pomiędzy Gminą Miastem Ruda Śląska a osobą fizyczną, zamiany nieruchomości oraz zaliczenia nakładów na nieruchomości poczynionych przez tę osobę fizyczną.
24.02.2010 11:07 NR SP.PM.0151-1713/10 1713/10 w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będących własnością Gminy Ruda
23.02.2010 11:02 NR SP.PM.0151-1712/10 1712/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śl.
23.02.2010 10:58 NR SP.PM.0151-1711/10 1711/10 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony
23.02.2010 10:55 NR SP.PM.0151-1710/10 1710/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
23.02.2010 10:53 NR SP.PM.0151-1709/10 1709/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „DIABETYCY 2010” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem
23.02.2010 10:49 NR SP.PM.0151-1708/10 1708/10 w sprawie zatwierdzenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. " Godne życie i umieranie"
23.02.2010 10:48 NR SP.PM.0151-1707/10 1707/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dokonanego przez Komisję Konkursową
23.02.2010 10:45 NR SP.PM.0151-1706/10 1706/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dokonanego przez Komisję Konkursową
23.02.2010 10:42 NR SP.PM.0151-1705/10 1705/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta
23.02.2010 10:40 NR SP.PM.0151-1704/10 1704/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska
23.02.2010 10:37 NR SP.PM.0151-1703/10 1703/10 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Ś
23.02.2010 10:34 NR SP.PM.0151-1702/10 1702/10 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji
23.02.2010 10:32 NR SP.PM.0151-1701/10 1701/10 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola
23.02.2010 10:27 NR SP.PM.0151-1699/10 1699/10 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
23.02.2010 10:24 NR SP.PM.0151-1698/10 1698/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont kapitalny dachu oraz wymiana okien
22.02.2010 10:19 NR SP.PM.0151-1697/10 1697/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
18.02.2010 14:54 NR SP.PM.0151-1693/10 1693/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie"
18.02.2010 14:48 NR SP.PM.0151-1692/10 1692/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie
18.02.2010 14:44 NR SP.PM.0151-1691/10 1691/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie"
18.02.2010 14:43 NR SP.PM.0151-1690/10 1690/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe zycie"
18.02.2010 14:42 NR SP.PM.0151-1689/10 1689/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe zycie"
18.02.2010 14:40 NR SP.PM.0151-1688/10 1688/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” -
18.02.2010 14:39 NR SP.PM.0151-1687/10 1687/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” -
18.02.2010 14:38 NR SP.PM.0151-1686/10 1686/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” -
18.02.2010 14:36 NR SP.PM.0151-1685/10 1685/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
18.02.2010 14:35 NR SP.PM.0151-1684/10 1684/10 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,
18.02.2010 14:34 Nr SP.PM.0151-1683/10 1683/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
18.02.2010 14:31 NR SP.PM.0151-1682/10 1682/10 w sprawie najmu części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska pod realizację saloniku prasowego,
18.02.2010 14:30 NR SP.PM.0151-1681/10 1681/10 w sprawie Nadania Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej.
18.02.2010 14:28 NR SP.PM.0151-1680/10 1680/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych"
18.02.2010 14:27 NR SP.PM.0151-1679/10 1679/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
18.02.2010 14:26 NR SP.PM.0151-1678/10 1678/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
18.02.2010 14:23 NR SP.PM.0151-1677/10 1677/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie MIasta
18.02.2010 14:22 NR SP.PM.0151-1676/10 1676/10 w sprawie oddania w drodze przetargu, w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową, na której znajduje się pomieszczenie gospodarcze, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
18.02.2010 14:20 NR SP.PM.0151-1675/10 1675/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Projekty Wielostronne stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
18.02.2010 14:18 NR SP.PM.0151-1674/10 1674/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” -
18.02.2010 14:16 NR SP.PM.0151-1673/10 1673/10 w sprawie realizacji uchwały nr 1012/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 4.02.2010r. dotyczącej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki
11.02.2010 17:57 SP.PM.0151-1672/10 1672/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb
11.02.2010 17:54 SP.PM.0151-1671/10 1671/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
11.02.2010 17:52 SP.PM.0151-1670/10 1670/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Gabriela Narutowicza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
11.02.2010 17:51 SP.PM.0151-1669/10 1669/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Gabriela Narutowicza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
11.02.2010 17:49 SP.PM.0151-1668/10 1668/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na zimowiskach w ramach akcji "Zima 2010" dokonanego przez Komisję
11.02.2010 17:47 SP.PM.0151-1667/10 1667/10 zmieniające Zarządzenia nr SP.PM.0151-1521/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.11.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
11.02.2010 17:44 SP.PM.0151-1666/10 1666/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
11.02.2010 17:42 SP.PM.0151-1665/10 1665/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Łukowej z przeznaczeniem pod budowę
11.02.2010 17:40 SP.PM.0151-1664/10 1664/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Łukowej z przeznaczeniem pod budowę garażu

1 2 następna