Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2010 13:13 NR SP.BF.0151-1446/10 1446/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2010 13:11 NR SP.BF.0151-1445/10 1445/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2010 13:09 NR SP.BF.0151-1444/10 1444/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2010 13:03 NR SP.BF.0151-1443/10 1443/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.04.2010 12:59 NR SP.BF.0151-1442/10 1442/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
01.04.2010 12:55 NR SP.BF.0151-1441/10 1441/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1059/LVII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 29.03.2010r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
01.04.2010 12:52 NR SP.BF.0151-1440/10 1440/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1058/LVII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta
29.03.2010 11:20 SP.BF.0151-1439/10 1439/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.BF.0151-1422/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02 marca 2010 r.
24.03.2010 13:32 NR SP.PM.0151-1438/10 1438/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.03.2010 13:31 NR SP.BF.0151-1437/10 1437/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r.
24.03.2010 13:27 NR SP.BF.0151-1436/10 1436/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
24.03.2010 13:21 NR SP.BF.0151-1435/10 1435/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.03.2010 13:19 NR SP.BF.0151-1434/10 1434/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.03.2010 13:17 SP.BF.0151-1433/10 1433/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.03.2010 13:16 NR SP.BF.0151-1432/10 1432/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.03.2010 13:15 NR SP.BF.0151-1431/10 1431/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.03.2010 13:10 NR SP.BF.0151-1430/10 1430/10 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2009,
12.03.2010 13:17 SP.BF.0151-1429/10 1429/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.03.2010 13:14 SP.BF.0151-1428/10 1428/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1037/LVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2010 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,
11.03.2010 11:36 NR SP.BF.0151-1427/10 1427/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1038/LVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami ujętymi
11.03.2010 11:33 NR SP.BF.0151-1426/10 1426/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
11.03.2010 11:32 NR SP.BF.0151-1425/10 1425/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
11.03.2010 11:30 NR SP.BF.0151-1424/10 1424/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
11.03.2010 11:26 NR SP.BF.0151-1423/10 1423/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.03.2010 14:48 NR SP.BF.0151-1422/10 1422/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 2 602 345,63 zł
02.03.2010 14:47 SP.BF.0151-1421/10 1421/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących wydatków budżetowych między paragrafami,
02.03.2010 14:46 NR SP.BF.0151-1420/10 1420/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010