Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2010 14:05 1055/LVI/2010 Uchwała Nr 1055/LVI/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ruda Śląska
15.03.2010 14:05 1056/LVI/2010 Uchwała Nr 1056/LVI/2010 w sprawie uznania za niezasadną skargi Pani E. H.* na działalność Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej ....
15.03.2010 14:03 1054/LVI/2010 Uchwała Nr 1054/LVI/2010 w sprawie uznania za niezasadną skargi P. W.* z dnia 26.01.2010 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej...
15.03.2010 14:02 1053/LVI/2010 Uchwała Nr 1053/LVI/2010 w sprawie przyjęcia przez miasto Ruda Śląska niektórych zadań administracji rządowej - Wojewody Śląskiego, dotyczących spraw paszportowych.
15.03.2010 14:00 1052/LVI/2010 Uchwała Nr 1052/LVI/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/VIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.03.2007 r. zmieniającej uchwałę Nr 323/XIV/03 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej ....
15.03.2010 13:57 1051/LVI/2010 Uchwała Nr 1051/LVI/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 798/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 roku w sprawie przyjęcia programu reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu....
15.03.2010 13:56 1050/LVI/2010 Uchwała Nr 1050/LVI/2010 w sprawie oddania w dzierżawę aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w likwidacji....
15.03.2010 13:53 1049/LVI/2010 Uchwała Nr 1049/LVI/2010 zmieniająca uchwałę Nr 504/XXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.04.2008 roku w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów...
15.03.2010 13:52 1048/LVI/2010 Uchwała Nr 1048/LVI/2010 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą "Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w postaci nieruchomości....
15.03.2010 13:39 1047/LVI/2010 Uchwała Nr 1047/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji zabytkowego budynku przy ul. Wolności 6....
15.03.2010 13:38 1046/LVI/2010 Uchwała Nr 1046/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji zabytkowej kapliczki wmurowanej w narożną ścianę....
15.03.2010 13:37 1045/LVI/2010 Uchwała Nr 1045/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu oraz renowacji elewacji budynku ....
15.03.2010 13:36 1044/LVI/2010 Uchwała Nr 1044/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji probostwa parafii p.w. Matki Boskiej...
15.03.2010 13:35 1043/LVI/2010 Uchwała Nr 1043/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku przy ul. Wolności 104....
15.03.2010 13:32 1042/LVI/2010 Uchwała Nr 1042/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Staszica 3 w Rudzie Śląskiej...
15.03.2010 13:31 1041/LVI/2010 Uchwała Nr 1041/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Staszica 6 w Rudzie Śląskiej....
15.03.2010 13:28 1040/LVI/2010 Uchwała Nr 1040/LVI/2010 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie wieży kościoła p.w.św. Pawła ...
15.03.2010 13:26 1039/LVI/2010 Uchwała Nr 1039/LVI/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
15.03.2010 10:13 1038/LVI/2010 Uchwała Nr 1038/LVI/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami ujętymi w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych w ramach budżetu miasta na prawach powiat na rok 2010.
15.03.2010 10:12 1037/LVI/2010 Uchwała Nr 1037/LVI/2010 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
15.03.2010 10:11 1036/LVI/2010 Uchwała Nr 1036/LVI/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji stanu współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009.