Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2010 13:21 NR SP.BF.0151-1490/10 1490/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:20 NR SP.BF.0151-1489/10 1489/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:19 NR SP.BF.0151-1488/10 1488/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:16 Nr SP.BF.0151-1487/10 1487/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
14.05.2010 13:14 NR SP.BF.0151-1486/10 1486/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
14.05.2010 13:13 NR SP.BF.0151-1485/10 1485/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
14.05.2010 13:11 NR SP.BF.0151-1484/10 1484/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:09 NR SP.BF.0151-1483/10 1483/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień dochodów i wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:08 NR SP.BF.0151-1482/10 1482/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień dochodów i wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:06 NR SP.BF.0151-1481/10 1481/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.05.2010 13:02 NR SP.BF.0151-1479/10 1479/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.05.2010 12:56 NR SP.BF.0151-1480/10 1480/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.05.2010 12:51 NR SP.BF.0151-1478/10 1478/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
11.05.2010 12:46 SP.BF.0151-1477/10 1477/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
11.05.2010 12:43 SP.BF.0151-1476/10 1476/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
11.05.2010 12:39 SP.BF.0151-1475/10 1475/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
10.05.2010 12:53 NR SP.BF.0151-1479/10 1479/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
10.05.2010 10:34 SP.BF.0151-1473/10 1473/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2010 10:31 SP.BF.0151-1472/10 1472/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami
10.05.2010 10:27 SP.BF.0151-1471/10 1471/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2010 10:22 SP.BF.0151-1470/10 1470/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień dochodów i wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2010 10:21 SP.BF.0151-1469/10 1469/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień dochodów i wydatków budżetowych między paragrafami
10.05.2010 10:15 SP.BF.0151-1468/10 1468/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
10.05.2010 10:09 SP.BF.0151-1467/10 1467/10 w sprawie w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
10.05.2010 09:45 SP.BF.0151-1462/10 1462/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.04.2010 10:01 SP.BF.0151-1466/10 1466/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
27.04.2010 09:58 SP.BF.0151-1465/10 1465/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na roku 2010
27.04.2010 09:54 SP.BF.0151-1464/10 1464/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań bieżących
27.04.2010 09:49 SP.BF.0151-1463/10 1463/10 w sprawie w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu
26.04.2010 15:24 NR SP.BF.0151-1461/10 1461/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
26.04.2010 15:21 NR SP.PM.0151-1460/10 1460/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
26.04.2010 15:19 NR SP.BF.0151- 1459/10 1459/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
26.04.2010 15:16 NR SP.BF.0151-1458/10 1458/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
15.04.2010 16:51 NR SP.BF.0151-1457/10 1457/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 1 361 826,13 zł (słownie jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć zł)
15.04.2010 16:50 NR SP.BF.0151-1456/10 1456/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.04.2010 16:49 NR SP.BF.0151-1455/10 1455/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1065/LVIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
15.04.2010 16:48 NR SP.BF.0151-1454/10 1454/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1064/LVIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
15.04.2010 16:46 NR SP.BF.0151-1453/10 1453/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1063/LVIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 08.04.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków majątkowych między paragrafami i zadaniami
09.04.2010 14:06 NR SP.BF.0151-1452/10 1452/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.04.2010 14:04 NR SP.BF.0151-1451/10 1451/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.04.2010 14:02 NR SP.BF.0151-1450/10 1450/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.04.2010 13:59 NR SP.BF.0151-1449/10 1449/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.04.2010 13:56 NR SP.BF.0151-1448/10 1448/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
09.04.2010 13:53 NR SP.BF.0151-1447/10 1447/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat