Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2010 15:12 NR SP.PM.0151-1808/10 1808/10 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową
14.05.2010 15:04 NR SP.PM.0151-1807/10 1807/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
14.05.2010 14:55 NR SP.PM.0151-1806/10 1806/10 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
14.05.2010 14:49 NR SP.PM.0151-1805/10 1805/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą
14.05.2010 14:47 NR SP.PM.0151-1804/10 1804/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta
14.05.2010 14:45 NR SP.PM.0151-1803/10 1803/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta
14.05.2010 14:37 Nr SP.PM.0151-1802/10 1802/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
05.05.2010 14:31 SP.PM.0151-1801/10 1801/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów
05.05.2010 14:25 SP.PM.0151-1800/10 1800/10 w sprawie zatwierdzenia korekty rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
04.05.2010 13:23 SP.PM.0151-1799/10 1799/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
04.05.2010 13:14 SP.PM.0151-1798/10 1798/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Urzędu Miasta
27.04.2010 12:58 SP.PM.0151-1797/10 1797/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Słowiańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
27.04.2010 12:52 SP.PM.0151-1795/10 1795/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont dachu budynku mieszkalnego
27.04.2010 12:48 SP.PM.0151-1794/10 1794/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Ludwika Solskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
27.04.2010 12:46 SP.PM.0151-1793/10 1793/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod budowę
27.04.2010 12:42 SP.PM.0151-1792/10 1792/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonywanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów
26.04.2010 15:08 NR SP.PM.0151-1791/10 1791/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Wykonywanie czynności związanych z obsługą urządzeń
26.04.2010 15:06 NR SP.PM.0151-1790/10 1790/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych prowadzących działalność z zakresu pomocy społecznej w roku 2010
26.04.2010 15:03 NR SP.PM.0151-1789/10 1789/10 w sprawie uchylenia zarządzenia nr SOR.PM.0151-237/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji
26.04.2010 15:01 NR SP.PM.0151-1788/10 1788/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1769/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej
26.04.2010 14:56 NR SP.PM.0151-1787/10 1787/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb
26.04.2010 14:52 NR SP.PM.0151-1786/10 1786/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Wykonanie w roku 2010 wznowień ze wskazaniem granic
26.04.2010 14:50 NR SP.PM.0151-1785/10 1785/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół
26.04.2010 14:48 NR SP.PM.0151-1784/10 1784/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja i imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 r." dokonanego przez Komisję Konkursową
22.04.2010 14:55 NR SP.PM.0151-1782/10 1782/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Kingi z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
22.04.2010 14:53 NR SP.PM.0151-1781/10 1781/10 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. ks. Józefa Niedzieli w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
22.04.2010 14:52 NR SP.PM.0151-1780/10 1780/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3553/54 oraz w prawie własności działki nr 3554/54 z przeznaczeniem na poprawie
22.04.2010 14:51 NR SP.PM.0151-1779/10 1779/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3553/54 oraz w prawie własności działki nr 3554/54 z przeznaczeniem na poprawie
22.04.2010 14:45 NR SP.PM.0151-1778/10 1778/10 zmieniające Zarządzenia nr SP.PM.0151-1742/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
22.04.2010 14:00 Nr SP.PM.0151-1777/10 1777/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, stanowiących pasy dróg publicznych
22.04.2010 13:58 Nr SP.PM.0151-1776/10 1776/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej pas drog
22.04.2010 13:57 Nr SP.PM.0151-1775/10 1775/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej pas drogi
22.04.2010 13:54 Nr SP.PM.0151-1774/10 1774/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej w części pasy dróg
22.04.2010 13:52 NR SP.PM.0151-1773/10 1773/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej
22.04.2010 13:47 NR SP.PM.0151-1772/10 1772/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulic ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej
22.04.2010 13:43 NR SP.PM.0151-1771/10 1771/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu
22.04.2010 13:38 NR SP.PM.0151-1770/10 1770/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
21.04.2010 14:40 SP.PM.0151-1783/10 1783/10 w sprawie zatwierdzenia projektu oraz ustalenia metodologii wniesienia rzeczowego wkładu własnego do projektu „e-dukacj@ w Gimnazjum Nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej – kompetencje
19.04.2010 15:49 NR SP.PM.0151-1769/10 1769/10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Głównej 11 obejmującej działkę nr 3770/208 o pow. 2808 m2 na rzecz Skarbu Państwa.
19.04.2010 15:47 Nr SP.PM.0151-1768/10 1768/10 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr PC.PM.0151-966/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.10.2008 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku
13.04.2010 15:45 NR SP.PM.0151-1767/10 1767/10 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Cypriana Norwida z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
13.04.2010 15:43 Nr SP.PM.0151-1766/10 1766/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr SP.PM.0151-1746/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2010 r. w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego
13.04.2010 15:41 NR SP.PM.0151-1764/10 1764/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych
13.04.2010 15:39 NR SP.PM.0151-1763/10 1763/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli z przeznaczeniem na poprawienie
13.04.2010 15:37 Nr SP.PM.0151-1762/10 1762/10 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Nr: KW 39673, KW 39674,
13.04.2010 15:32 SP.PM.0151-1761/10 1761/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika
06.04.2010 14:05 NR SP.PM.0151-1760/10 1760/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Dostawa, montaż i konfiguracja wieloformatowego
06.04.2010 14:03 NR SP.PM.0151-1759/10 1759/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1048/LVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8.03.2010 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą „Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
06.04.2010 14:00 NR SP.PM.0151-1758/10 1758/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
06.04.2010 13:58 NR SP.PM.0151-1757/10 1757/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej

1 2 następna