Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2010 12:09 1070/LVIII/2010 Uchwała nr 1070/LVIII/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr 731/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie znaku graficznego miasta Ruda Śląska.
14.04.2010 12:07 1069/LVIII/2010 Uchwała nr 1069/LVIII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Księdza Józefa Niedzieli w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach ...
14.04.2010 12:05 1068/LVIII/2010 Uchwała nr 1068/LVIII/2010 w sprawie nadania nazwy odcinkowi autostrady A - 4 położonej w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska.
14.04.2010 12:04 1067/LVIII/2010 Uchwała nr 1067/LVIII/2010 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
14.04.2010 12:03 1066/LVIII/2010 Uchwała nr 1066/LVIII/2010 zmieniająca uchwałę nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
14.04.2010 12:02 1065/LVIII/2010 Uchwała nr 1065/LVIII/2010 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
14.04.2010 12:01 1064/LVIII/2010 Uchwała nr 1064/LVIII/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
14.04.2010 11:59 1063/LVIII/2010 Uchwała nr 1063/LVIII/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków majątkowych między paragrafami i zadaniami ujętymi w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych w ramach budżetu miasta na prawach....
14.04.2010 11:57 1062/LVIII/2010 Uchwała nr 1062/LVIII/2010 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2009.