Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2010 14:49 NR SP.BF.0151-1524/10 1524/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 38.324,09 zł (słownie trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 09/100) na okres od 01.06.2010
02.06.2010 14:47 SP.BF.0151-1523/10 1523/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.06.2010 14:45 SP.BF.0151-1522/10 1522/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.06.2010 14:39 SP.BF.0151-1521/10 1521/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
02.06.2010 14:37 SP.BF.0151-1520/10 1520/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.06.2010 14:35 SP.BF.0151-1519/10 1519/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
02.06.2010 14:33 SP.BF.0151-1518/10 1518/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
02.06.2010 14:31 SP.BF.0151-1517/10 1517/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
02.06.2010 14:27 SP.BF.0151-1516/10 1516/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
02.06.2010 14:26 SP.BF.0151-1515/10 1515/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.06.2010 14:24 SP.BF.0151-1514/10 1514/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
02.06.2010 14:22 SP.BF.0151-1513/10 1513/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.06.2010 14:20 SP.BF.0151-1512/10 1512/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
27.05.2010 13:10 NR SP.BF.0151-1511/10 1511/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
27.05.2010 13:08 NR SP.BF.0151-1510/10 1510/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
27.05.2010 13:05 NR SP.BF.0151-1509/10 1509/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
27.05.2010 13:03 NR SP.BF.0151-1508/10 1508/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
27.05.2010 11:29 NR SP.BF.0151-1507/10 1507/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
27.05.2010 11:27 NR SP.BF.0151-1506/10 1506/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 210 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy rozdziałami i paragrafami,
27.05.2010 11:23 NR SP.BF.0151-1505/10 1505/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.05.2010 11:21 NR SP.BF.0151-1504/10 1504/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
27.05.2010 11:19 NR SP.BF.0151-1503/10 1503/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.05.2010 10:59 NR SP.BF.0151-1502/10 1502/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.05.2010 10:57 NR SP.BF.0151-1501/10 1501/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.05.2010 10:48 NR SP.BF.0151-1500/10 1500/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.05.2010 10:12 NR SP.BF.0151-1499/10 1499/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
20.05.2010 10:10 NR SP.BF.0151-1498/10 1498/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1075/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta
20.05.2010 10:08 NR SP.PM.0151- 1497/10 1497/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.05.2010 10:06 NR SP.BF.0151-1496/10 1496/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.05.2010 10:04 NR SP.BF.0151-1495/10 1495/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetowych między paragrafami
20.05.2010 10:01 NR SP.BF.0151-1494/10 1494/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień w planie dochodów budżetowych między paragrafami
20.05.2010 09:57 NR SP.BF.0151-1493/10 1493/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,
20.05.2010 09:56 NR SP.BF.0151-1492/10 1492/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.05.2010 09:54 NR SP.BF.0151-1491/10 1491/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010