Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2010 12:20 SP.PM.0151-1852/10 1852/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty fundacji oraz organizacji pozarządowych na realizację w roku 2010 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
02.06.2010 15:43 NR SP.PM.0151-1851/10 1851/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
02.06.2010 15:41 NR SP.PM.0151-1850/10 1850/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,
02.06.2010 15:39 NR SP.PM.0151-1849/10 1849/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solskiego nr 15 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
02.06.2010 15:32 NR SP.PM.0151-1848/10 1848/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci specjalnej troski z terenu Miasta Ruda Śląska
28.05.2010 09:58 NR SP.PM.0151-1847/10 1847/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie 1. Inwentaryzacji budowlanej obiektów położonych
28.05.2010 09:56 NR SP.PM.0151-1846/10 1846/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2010 09:54 NR SP.PM.0151-1845/10 1845/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
28.05.2010 09:52 NR SP.PM.0151-1844/10 1844/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2010 09:51 NR SP.PM.0151-1843/10 1843/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2010 09:43 NR SP.PM.0151-1842/10 1842/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2010 09:42 Nr SP.PM.0151-1841/10 1841/10 w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach oraz upoważnienia dyrektorów szkół do zwalniania z opłat za posiłki,
28.05.2010 09:37 NR SP.PM.0151-1840/10 1840/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2010 09:35 NR SP.PM.0151-1839/10 1839/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2010 09:33 NR SP.PM.0151-1838/10 1838/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
28.05.2010 09:31 NR SP.PM.0151-1837/10 1837/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
28.05.2010 09:29 NR SP.PM.0151-1836/10 1836/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.05.2010 15:41 NR SP.PM.0151-1835/10 1835/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.05.2010 15:39 NR SP.PM.0151-1834/10 1834/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.05.2010 15:37 NR SP.PM.0151-1833/10 1833/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.05.2010 15:34 NR SP.PM.0151-1832/10 1832/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.05.2010 15:32 NR SP.PM.0151-1831/10 1831/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Janty
27.05.2010 15:29 NR SP.PM.0151-1830/10 1830/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1792/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2010r. z późn. zm. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadze
27.05.2010 15:27 NR SP.PM.0151-1829/10 1829/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
27.05.2010 15:24 NR SP.PM.0151-1828/10 1828/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
27.05.2010 15:22 NR SP.PM.0151-1827/10 1827/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej 2 w Rudzie Śląskiej
27.05.2010 15:19 NR SP.PM.0151-1826/10 1826/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej
27.05.2010 15:15 NR SP.PM.0151-1825/10 1825/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie;1 inwentaryzacji budowlanej obiektów
27.05.2010 15:11 NR SP.PM.0151-1824/10 1824/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa
27.05.2010 15:09 NR SP.PM.0151-1823/10 1823/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1806/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta
20.05.2010 11:11 NR SP.PM.0151-1822/10 1822/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1773/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
20.05.2010 11:09 NR SP.PM.0151-1821/10 1821/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1801/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
20.05.2010 11:05 NR SP.PM.0151-1820/10 1820/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0/51-1792/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
20.05.2010 11:02 NR SP.PM.0151-1819/10 1819/10 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 3016/160, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Łukowej
20.05.2010 11:00 NR SP.PM.0151-1818/10 1818/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych
20.05.2010 10:57 NR SP.PM.0151-1817/10 1817/10 w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu w rejonie ul. Mieszka I
20.05.2010 10:54 NR SP.PM.0151-1816/10 1816/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Sporządzenie operatorów szacunkowych ustalających
20.05.2010 10:51 NR SP.PM.0151-1815/10 1815/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
20.05.2010 10:45 NR SP.PM.0151-1814/10 1814/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości
20.05.2010 10:41 SP.PM.0151-1813/10 1813/10 w sprawie ustalenia zasad zlecania wykonania rzutów poziomych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi
20.05.2010 10:24 NR SP.PM.0151-1812/10 1812/10 zmieniające zarządzenie nr SP.PM.0151-1747/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu
20.05.2010 10:21 NR SP.PM.0151-1811/10 1811/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie analiz mających na celu ustalenie
20.05.2010 10:19 NR SP.PM.0151-1810/10 1810/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
20.05.2010 10:16 NR SP.PM.0151-1809/10 1809/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej