Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2010 09:47 1111/LXI/2010 Uchwała Nr 1111/LXI/2010 w sprawie przekazania do Kuratorium Oświaty skargi Pana M. B.* w sprawie wymagań edukacyjnych i zasad oceniania stosowanycfh wobec jego syna w Gimnazjum Nr 10 .
21.05.2010 09:45 1110/LXI/2010 Uchwała Nr 1110/LXI/2010 w sprawie uznania za niezasadną skargi Pana J. T.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie odebrania mu prawa do mieszkania.
21.05.2010 09:44 1109/LXI/2010 Uchwała Nr 1109/LXI/2010 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 1072/LVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.04.2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 782/XLI/2009 ...
21.05.2010 09:42 1108/LXI/2010 Uchwała Nr 1108/LXI/2010 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk stałych oraz czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruda Śląska.
21.05.2010 09:41 1106/LXI/2010 Uchwała Nr 1106/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:41 1107/LXI/2010 Uchwała Nr 1107/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:40 1105/LXI/2010 Uchwała Nr 1105/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:39 1104/LXI/2010 Uchwała Nr 1104/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:38 1102/LXI/2010 Uchwała Nr 1102/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:38 1103/LXI/2010 Uchwała Nr 1103/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:37 1101/LXI/2010 Uchwała Nr 1101/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:12 1100/LXI/2010 Uchwała Nr 1100/LXI/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:09 1099/LXI/2010 Uchwała Nr 1099/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:08 1098/LXI/2010 Uchwała Nr 1098/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:06 1097/LXI/2010 Uchwała Nr 1097/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:05 1095/LXI/2010 Uchwała Nr 1095/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:05 1096/LXI/2010 Uchwała Nr 1096/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:04 1094/XLI/2010 Uchwała Nr 1094/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 09:03 1093/LXI/2010 Uchwała Nr 1093/LXI/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
21.05.2010 08:37 1092/LXI/2010 Uchwała Nr 1092/LXI/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala ...
21.05.2010 08:34 1091/LXI/2010 Uchwała Nr 1091/LXI/2010 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003-2015 stanowiącą załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 464/XXVI/2004 ...
21.05.2010 08:32 1090/LXI/2010 Uchwała Nr 1090/LXI/2010 zmieniająca uchwałę nr 552/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Ośiedla Kafhaus.
21.05.2010 08:30 1089/LXI/2010 Uchwała Nr 1089/LXI/2010 w sprawie przeznaczenia środkow Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ...
21.05.2010 08:28 1088/LXI/2010 Uchwała Nr 1088/LXI/2010 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej ...
21.05.2010 08:24 1087/LXI/2010 Uchwała Nr 1087/LXI/2010 zmieniajaca uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
21.05.2010 08:21 1086/LXI/2010 Uchwała Nr 1086/LXI/2010 zmieniająca uchwałę nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ...
21.05.2010 08:19 1085/LXI/2010 Uchwała Nr 1085/LXI/2010 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.05.2010 08:17 1084/LXI/2010 Uchwała Nr 1084/LXI/2010 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi włąsność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu.
21.05.2010 08:14 1083/LXI/2010 Uchwała Nr 1083/LXI/2010 zmieniająca Uchwałę Nr 670/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielania pierwszeństwa najemcom ...
21.05.2010 08:12 1082/LXI/2010 Uchwała Nr 1082/LXI/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne ...
20.05.2010 15:52 1081/LXI/2010 Uchwała Nr 1081/LXI/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie ...
20.05.2010 15:51 1080/LXI/2010 Uchwała Nr 1080/LXI/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej za 2009 rok, ....
20.05.2010 15:48 1079/LXI/2010 Uchwała Nr 1079/LXI/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za 2009 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
20.05.2010 15:46 1078/LXI/2010 Uchwała Nr 1078/LXI/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2009 rok, dla którego miasto Ruda Śląska ...
20.05.2010 15:44 1077/LXI/2010 Uchwała Nr 1077/LXI/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2009 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
20.05.2010 15:42 1076/LXI/2010 Uchwała Nr 1076/LXI/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
20.05.2010 15:41 1075/LXI/2010 Uchwała Nr 1075/LXI/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
20.05.2010 15:13 1074/LXI/2010 Uchwała Nr 1074/LX/I/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach do Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ...