Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2010 12:03 SP.PM.0151-1883/10 1883/10 w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
30.06.2010 15:55 SP.PM.0151-1882/10 1882/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego (...)
30.06.2010 15:54 SP.PM.0151-1881/10 1881/10 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego (...)
30.06.2010 15:52 SP.PM.0151-1880/10 1880/10 w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania szkół podstawowych w tym specjalnych w Rudzie Śląskiej
30.06.2010 15:50 SP.PM.0151-1879/10 1879/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
30.06.2010 15:47 SP.PM.0151-1878/10 1878/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżąca, całodobowa konserwacja, (...)".
25.06.2010 10:18 SP.PM.0151-1877/10 1877/10 w sprawie powołania Zespołu ds. racjonalizacji funkcjonowania gimnazjów w tym specjalnych w Rudzie Śląskiej
25.06.2010 10:15 SP.PM.0151-1876/10 1876/10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im.ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Miliczek
25.06.2010 10:14 SP.PM.0151-1875/10 1875/10 w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, Poradni (...)
25.06.2010 10:12 SP.PM.0151-1874/10 1874/10 w sprawie powołania Zespołu ds., racjonalizacji funkcjonowania miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej
23.06.2010 09:30 SP.PM.0151-1873/10 1873/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie ostatecznych podziałów (...)
23.06.2010 09:28 SP.PM.0151-1872/10 1872/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
23.06.2010 09:27 SP.PM.0151-1871/10 1871/10 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej, dla której Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym
23.06.2010 09:19 SP.PM.0151-1870/10 1870/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta (...)
23.06.2010 09:16 SP.PM.0151-1869/10 1869/10 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
22.06.2010 12:14 SP.PM.0151-1868/10 1868/10 w sprawie wykonania uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym (...)
22.06.2010 12:12 SP.PM.0151-1867/10 1867/10 w sprawie sprzedaży plotera wielkoformatowego HP DesignJet 800 PS o numerze se-ryjnym ESA 0B13768 wycofanego z użytkowania Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.06.2010 12:10 SP.PM.0151-1866/10 1866/10 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy (...)
22.06.2010 12:06 SP.PM.0151-1865/10 1865/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu (...)
22.06.2010 12:02 SP.PM.0151-1864/10 1864/10 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej jako działka nr 821/16 położona w rejonie ul. Klary (...)
22.06.2010 11:59 SP.PM.0151-1863/10 1863/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną (...)
22.06.2010 11:56 SP.PM.0151-1862/10 1862/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.06.2010 11:51 SP.PM.0151-1861/10 1861/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151-1064/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie (...)
22.06.2010 11:49 SP.PM.0151-1860/10 1860/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dachu budynków Gimnazjum nr 13 przy (...)"
22.06.2010 11:45 SP.PM.0151-1859/10 1859/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych (...)"
08.06.2010 09:53 NR SP.PM.0151-1858/10 1858/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 6
08.06.2010 09:52 NR SP.PM.0151-1857/10 1857/10 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
08.06.2010 09:49 NR SP.PM.0151-1856/10 1856/10 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Wyzwolenia i Wrzosowej
08.06.2010 09:47 NR SP.PM.0151-1855/10 1855/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Wawrzyna Kałusa i Strażackiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
08.06.2010 09:43 NR SP.PM.0151-1854/10 1854/10 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
08.06.2010 09:41 NR SP.PM.0151-1853/10 1853/10 w sprawie najmu części powierzchni holu w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska przy ul. Hallera 61, stanowiącej siedzibę Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów