Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2010 09:54 1127/LXIII/2010 Uchwała Nr 1127/LXIII/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nie oznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej ...
06.07.2010 09:52 1126/LXIII/2010 Uchwała Nr 1126/LXIII/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
06.07.2010 09:39 1125/LXIII/2010 Uchwała Nr 1125/LXIII/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.07.2010 09:34 1124/LXIII/2010 Uchwała Nr 1124/LXIII/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
06.07.2010 09:27 1123/LXIII/2010 Uchwała Nr 1123/LXIII/2010 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej"
06.07.2010 09:24 1122/LXIII/2010 Uchwała Nr 1122/LXIII/2010 w sprawie utworzenia MIEJSKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA w Rudzie Śląskiej
06.07.2010 09:17 1121/LXIII/2010 Uchwała Nr 1121/LXIII/2010 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na zawarcie z dotychczaasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na okres lat 10 w drodze bezprzetargowej
06.07.2010 09:13 1120/LXIII/2010 Uchwała Nr 1120/LXIII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na czas nie oznaczony nieruchomości mieszczącej się w Rudzie Śląskiej przy ...
06.07.2010 09:08 1119/LXIII/2010 Uchwała Nr 1119/LXIII/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala...
06.07.2010 09:03 1118/LXIII/2010 Uchwała Nr 1118/LXIII/2010 w sprawie: dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej przy ...
06.07.2010 08:56 1117/LXIII/2010 Uchwała Nr 1117/LXIII/2010 w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
06.07.2010 08:51 1116/LXIII/2010 Uchwała Nr 1116/LXIII/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
05.07.2010 15:27 1115/LXIII/2010 Uchwała Nr 1115/LXIII/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
05.07.2010 15:23 1114/LXIII/2010 Uchwała Nr 1114/LXIII/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.
05.07.2010 15:19 1113/LXIII/2010 Uchwała Nr 1113/LXIII/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010