Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2010 09:07 SP.PM.0151-1580/10 1580/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
29.07.2010 09:05 SP.BF.0151-1579/10 1579/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.07.2010 09:02 NR SP.BF.0151-1578/10 1578/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej
29.07.2010 08:55 SP.BF.0151-1577/10 1577/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.07.2010 08:53 SP.BF.0151-1576/10 1576/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
29.07.2010 08:45 SP.BF.0151-1575/10 1575/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
21.07.2010 15:39 NR SP.BF.0151-1574/10 1574/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2010 15:37 NR SP.BF.0151-1573/10 1573/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2010 15:36 NR SP.BF.0151-1572/10 1572/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
21.07.2010 15:35 NR SP.BF.0151-1571/10 1571/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
21.07.2010 15:33 NR SP.BF.0151-1570/10 1570/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
21.07.2010 15:32 NR SP.BF.0151-1569/10 1569/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
21.07.2010 15:31 NR SP.BF.0151-1568/10 1568/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
21.07.2010 15:30 NR SP.BF.0151-1567/10 1567/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
21.07.2010 15:28 NR SP.BF.0151-1566/10 1566/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
21.07.2010 15:27 NR SP.BF.0151-1565/10 1565/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
21.07.2010 15:26 NR SP.BF.0151-1564/10 1564/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.07.2010 15:24 NR SP.BF.0151-1563/10 1563/10 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.
16.07.2010 12:41 SP.BF.0151-1562/10 1562/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 265.650,63 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 63/100) na (...)
15.07.2010 13:56 SP.BF.0151-1561/10 1561/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
15.07.2010 13:54 SP.BF.0151-1560/10 1560/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
15.07.2010 13:52 SP.BF.0151-1559/10 1559/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.07.2010 12:20 SP.BF.0151-1558/10 1558/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
08.07.2010 11:19 SP.BF.0151-1557/10 1557/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.07.2010 11:17 SP.BF.0151-1556/10 1556/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.07.2010 11:11 SP.BF.0151-1555/10 1555/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.07.2010 11:09 SP.BF.0151-1554/10 1554/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami