Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2012 11:30 KKS. 6341.50.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe z dachu projektowanego budynku mieszkalnego (...)
20.12.2012 15:38 KKS. 6341.53.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”.
13.12.2012 10:56 KKS.6341.42.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego Bugla w Katowicach”.
12.12.2012 15:15 KKS.6220.1.57.2012 Informacja w spr. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Zabrzańskiej i Kokotek”.
12.12.2012 15:09 KKS. 6341.44.2012 Wszczęcie postępowania w spr. przebudowę rowu w zakresie jego zarurowania na terenie działki nr 3993/324 zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka 15.
05.12.2012 10:20 KKS.6341.32.2012 Wszczęcie postępowania w spr. wprowadzenia ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przez „AUTO – BUD” Sp. z o.o. w związku z działalnością (...)
23.11.2012 13:23 KKS.6220.1.42.2012 Obwieszczenie w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie (...)
23.11.2012 13:16 KKS.6220.1.42.2012 Zawiadomienie w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.
20.11.2012 14:41 KKS.6220.1.59.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciągu ul. Piotra Niedurnego na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej”.
09.11.2012 11:19 KKS.6220.1.41.2012 Decyzja w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu oraz instalacja do pirolizy opon samochodowych”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej - Chebziu, (...)
08.11.2012 17:38 KKS.6220.1.53.2012 Decyzja w spr. „Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej z zapleczem socjalnym – dwa stanowiska naprawcze”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Spokojnej 1.
07.11.2012 09:48 KKS.6341.41.2012 Informacja w spr. (...) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu LEIBER Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy (...)
02.11.2012 14:04 KKS. 6341.39.2012 Informacja w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w zakresie jego zarurowania i wykonania wylotu oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu w ramach (...)
30.10.2012 14:29 KKS.6220.1.50.2012 Informacja w spr. „Przebudowy istniejącej linii 110 kV relacji Wirek – Halemba / Odczep do Radoszowy w odcinkach pomiędzy słupami nr 13/2 – 13/5A, 13/8A – do bramki SE Radoszowy”, (...)".
24.10.2012 15:16 KKS. 6341.36.2012 Informacja w spr. przebudowy rowu w zakresie jego zarurowania i wykonania wylotu oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu w ramach projektu kanalizacji deszczowej (...)
11.10.2012 16:21 KKS. 6341.34.2012 Informacja w spr. wykonania wylotu oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu zlokalizowanego na działce nr 706/101 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Bałtyckiej.
24.09.2012 09:54 KKS.6220.1.33.2012 Decyzja w spr. „Skup surowców wtórnych – metale kolorowe” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. 1 Maja 264, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2404/125.
11.09.2012 15:03 KKS.6341.30.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wylot brzegowy WCHR1 do potoku (...)".
11.09.2012 14:59 KKS.6341.28.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Projekt budowlano – wykonawczy na budowę przepompowni z rurociągiem tłocznym oraz zbiornikiem wyrównawczym w rejonie ulicy Ligockiej przy ujściu potoku Jamna do (...)".
06.09.2012 09:20 KKS.6220.1.47.2012 Informacja w spr. „Modernizacja sieci cieplnej w/p od komory MW3 przy ul. Czarnoleśnej do podłączenia z siecią napowietrzną przy ogródkach działkowych w Rudzie Śląskiej”.
03.09.2012 10:54 KKS.6220.1.26.2012 Informacja w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice-Szopienice, odcinek w Rudzie Śląskiej za ul. Gen. Hallera w kierunku Huty „Pokój” S.A.”.
28.08.2012 08:27 KKS.6223.1.2012 Zmiana decyzji w spr. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła i energii elektrycznej, zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy (...)
20.08.2012 10:45 KKS.6341.25.2012 Wszczęcie postępowania w spr. wprowadzania ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Lambertz Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
31.07.2012 11:36 KKS.6341.20.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej Centrum Handlowo Usługowego „Tesco” (...)
27.07.2012 10:44 KKS.6341.23.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Rowu Rudzkiego II oraz na odprowadzenie wód opadowych (...)
25.07.2012 12:38 KKS. 6341.27.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem DN630 mm w rurze ochronnej DN800 mm PE cieku Czarniawka w km 10+134 (...)
24.07.2012 09:21 KKS. 6341.26.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych i deszczowych, z terenu bazy(..)
18.07.2012 13:15 KKS.6220.1.22.2012 Informacja w spr. „Budowa wodociągu DN 630 mm PE w ramach zadania pn. ”Modernizacja metodą bezwykopową wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom”
03.07.2012 15:47 KKS.6223.1.2012 Informacja w spr. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła i energii elektrycznej, zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” przy ulicy Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej
29.06.2012 10:22 KKS.6220.1.20.2012 Decyzja w spr. „Punkt zbierania i czasowego magazynowania surowców wtórnych”.
05.06.2012 14:54 KKS. 6341.19.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
04.06.2012 13:26 KKS. 6341.15.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w zakresie jego zarurowania na długości 33m wzdłuż granicy działek nr 1588/114 (...)
29.05.2012 15:39 KKS.6341.17.2012 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotów D1/WL i D2/WL kanalizacji deszczowej do rowu, wykonania przepustu na rowie melioracyjnym (...)
29.05.2012 15:35 KKS.6341.12.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących zbiorników (...)
21.05.2012 15:40 KKS.6220.1.12.2012 Decyzja nt.:"Zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu konstrukcji stalowych wraz z częścią socjalno – administracyjną na halę magazynowania i sortowania złomu metali kolorowych z zapleczem(...
21.05.2012 15:27 KKS.6220.1.87.2011 Decyzja nt.: „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Blacharsko - Lakierniczego o pomieszczenia socjalno – biurowe, magazynowe i warsztatowe
17.05.2012 16:45 Informacja nt.: "Budowa drogi publicznej w Zabrzu łączącej wezeł "WSPÓLNA" autostrady A-4 z ulicą Makoszowską w rejonie km 29+500 na nieruchomościach położonych w Zabrzu i Rudzie Śląskiej"
11.05.2012 14:14 KKS.6223.2.2011 Informacja w spr. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, zlokalizowanej na terenie Zakładów Mięsnych „Madej & Wróbel”
11.05.2012 14:11 KKS.6220.1.15.2012 Decyzja w spr. „Instalacja zbiornikowa naziemna” dla Eurokonstrukcje S.A.
11.05.2012 14:08 KKS.6220.1.14.2012 Decyzja w spr. „Instalacja zbiornikowa naziemna” dla Euroblacha S.A.
30.04.2012 15:50 KKS.6220.1.51.2011 Informacja w sprawie:„Uruchomienie mobilnego urządzenia do produkcji kruszywa drogowego z odpadów”
30.04.2012 15:42 KKS.6220.1.11.2012 Informacja w sprawie:„Budowa infrastruktury prowadzonej w ziemi systemem instalacji odzysku ciepła łączącej rejon Szybu III z budynkiem łaźni górniczej w rejonie Szybów I i II (...)
25.04.2012 14:56 KKS.6341.14.2012 Wszczęcie postępowania w spr. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie (...)
24.04.2012 10:03 KKS.6220.1.80.2011 Decyzja w spr. „Skup złomu metali, w tym złomu metali kolorowych”.
24.04.2012 09:58 KKS.6220.1.87.2011 Decyzja w spr. „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Blacharsko - Lakierniczego o pomieszczenia socjalno – biurowe, magazynowe i warsztatowe”.
18.04.2012 15:32 KKS.6220.1.2.2012 Decyzja w spr. „Przebudowa sieci magistralnej w/p do ul. Edmunda Kokota z przejściem pod nią oraz budowa przyłącza do IWC Gliniana 2 w ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej”.
18.04.2012 15:30 KKS.6220.1.1.2012 Decyzja w spr. „Przebudowa sieci w/p od komory H II-22 ul. Piotra Skargi do komory H II-7 ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej”.
13.04.2012 08:58 KKS. 6341.11.2012 Informacja w spr. „Przebudowa stacji gazowej SRP Radoszowska w Rudzie Śląskiej (I Etap) oraz budowa gazociągu niskiego ciśnienia od SRP Radoszowska do Osiedla Hutników w Chorzowie (II Etap)".
11.04.2012 12:57 KKS.6220.1.57.2011 Informacja w spr. „Przebudowa gazociągu Dn500 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice – Szopienice od POD Hutnik w Rudzie Śląskiej do odgałęzienia SRP Ruda Śląska ul. Katowicka”.
11.04.2012 12:52 KKS.6220.1.57.2011 Zawiadomienie stron spr. „Przebudowa gazociągu Dn500 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice – Szopienice od POD Hutnik w Rudzie Śląskiej do odgałęzienia SRP Ruda Śląska ul. Katowicka”.

1 2 następna