Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2010 10:09 1160/LXVI/2010 Uchwała Nr 1160/LXVI/2010 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1135/LXV/2010 z dnia 09.08.2010 r. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
01.09.2010 10:07 1159/LXVI/2010 Uchwała Nr 1159/LXVI/2010 w sprawie odwołania ze składu Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska radnego Jacka Jarockiego wobec jego rezygnacji
01.09.2010 10:05 1158/LXVI/2010 Uchwała Nr 1158/LXVI/2010 w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska radnego Michała Pierończyka wobec jego rezygnacji
01.09.2010 10:02 1157/LXVI/2010 Uchwała Nr 1157/LXVI/2010 w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska radnego Witolda Hanke wobec jego rezygnacji
01.09.2010 10:00 1156/LXVI/2010 Uchwała Nr 1156/LXVI/2010 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Ruda Śląska
01.09.2010 09:57 1155/LXVI/2010 Uchwała Nr 1155/LXVI/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku ...
01.09.2010 09:53 1154/LXVI/2010 Uchwała Nr 1154/LXVI/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.06.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie ...
01.09.2010 09:43 1153/LXVI/2010 Uchwała Nr 1153/LXVI/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
01.09.2010 09:41 1152/LXVI/2010 Uchwała Nr 1152/LXVI/2010 w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
01.09.2010 09:37 1151/LXVI/2010 Uchwała Nr 1151/LXVI/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
01.09.2010 09:34 1150/LXVI/2010 Uchwała Nr 1150/LXVI/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
01.09.2010 09:30 1149/LXVI/2010 Uchwała Nr 1149/LXVI/2010 w sprawie wyrażenia zgody za zbycie aktywów trwałych w postaci sprzętu RTG i mammograficznego wraz z wyposażeniem oraz dwóch wywoływarek w Przychodni Specjalistycznej ...
01.09.2010 09:26 1148/LXVI/2010 Uchwała Nr 1148/LXVI/2010 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2
01.09.2010 09:22 1147/LXVI/2010 Uchwała Nr 1147/LXVI/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 1061/LVII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.03.2010 r. w sprawie wniesienia nowych udziałów do Spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie ...
01.09.2010 09:19 1146/LXVI/2010 Uchwała Nr 1146/LXVI/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Usług Pomocniczych w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 11
01.09.2010 09:16 1145/LXVI/2010 Uchwała Nr 1145/LXVI/2010 w sprawie określania zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej
01.09.2010 09:13 1144/LXVI/2010 Uchwała Nr 1144/LXVI/2010 w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
01.09.2010 09:09 1143/LXVI/2010 Uchwała Nr 1143/LXVI/2010 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków ...
01.09.2010 09:05 1142/LXVI/2010 Uchwała Nr 1142/LXVI/2010 zmieniająca Uchwałę Nr 1039/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną w Rudzie Śląskiej"
01.09.2010 09:02 1141/LXVI/2010 Uchwała Nr 1141/LXVI/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
01.09.2010 08:57 1140/LXVI/2010 Uchwała Nr 1140/LXVI/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 808/XLIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14.05.2009 r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Szkoły Policealnej ...
31.08.2010 15:26 1139/LXVI/2010 Uchwała Nr 1139/LXVI/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
31.08.2010 15:22 1138/LXVI/2010 Uchwała Nr 1138/LXVI/2010 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010
31.08.2010 15:18 1137/LXVI/2010 Uchwała Nr 1137/LXVI/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.
31.08.2010 15:15 1136/LXVI/2010 Uchwała Nr 1136/LXVI/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010