Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2010 14:33 SP.PM.0151-2034/10 2034/10 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków podnajmu oraz oddania do używania osobom trzecim lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu
01.10.2010 12:30 SP.PM.0151-2033/10 2033/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1923/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 19.07.2010 r. w sprawie wysokości stawek czynszu..
29.09.2010 10:33 SP.PM.0151-2032/10 2032/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 02 położonego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy Wojska Polskiego 2, Czarnoleśnej 6,6A.
29.09.2010 10:28 SP.PM.0151-2031/10 2031/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 020 S,ulicy Plac Jana Pawła II,dotychczasowej kategorii drogi gminnej
29.09.2010 10:25 SP.PM.0151-2030/10 2030/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg...
29.09.2010 10:22 SP.PM.0151-2029/10 2029/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1866/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.06.2010 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne...
29.09.2010 10:16 SP.PM.0151-2028/10 2028/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.PM.0151-1913/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia...
29.09.2010 10:12 SP.PM.0151-2027/10 2027/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości położonych w Rudzie..."
29.09.2010 10:06 SP.PM.0151-2026/10 2026/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :„ inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej..."
22.09.2010 10:30 SP.PM.0151-2025/10 2025/10 w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będących własnością Gminy...
21.09.2010 12:42 SP.PM.0151-2023/10 2023/10 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
20.09.2010 13:55 SP.PM.0151-2024/10 2024/10 w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko – Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
20.09.2010 12:51 SP.PM.0151-2022/10 2022/10 w sprawie ustalenia na 2010 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego...
20.09.2010 12:48 SP.PM.0151-2021/10 2021/10 zmieniające Zarządzenie nr SP.PM.0151-1720/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 01.03.2010r.
20.09.2010 12:46 SP.PM.0151-2020/10 2020/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość..."
20.09.2010 12:45 SP.PM.0151-2019/10 2019/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych w celu..."
20.09.2010 12:43 SP.PM.0151-2018/10 2018/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solskiego nr 15 w Rudzie Śląskiej - Goduli
20.09.2010 12:40 SP.PM.0151-2017/10 2017/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałdy..."
20.09.2010 10:20 SP.PM.0151-2016/10 2016/10 w sprawie ustalenia zasad zlecania wykonania rzutów poziomych lokali użytkowych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
13.09.2010 16:01 SP.PM.0151-1992/10 1992/10 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których organem prowadzący jest Miasto Ruda Śląska
13.09.2010 11:59 SP.PM.0151-2015/10 2015/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.PM.0151-1992/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach....
13.09.2010 11:56 SP.PM.0151-2014/10 2014/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
13.09.2010 11:54 SP.PM.0151-2013/10 2013/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku...
13.09.2010 10:03 SP.PM.0151-2012/10 2012/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb...
13.09.2010 10:01 SP.PM.0151-2011/10 2011/10 w sprawie powołania Komisji do spraw aukcji ogłoszonej publicznie dotyczącej zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
13.09.2010 09:58 SP.PM.0151-2010/10 2010/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania...
13.09.2010 09:56 SP.PM.0151-2009/10 2009/10 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w (...)
13.09.2010 09:54 SP.PM.0151-2008/10 2008/10 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków dotyczących kaucji zabezpieczającej
13.09.2010 09:52 SP.PM.0151-2007/10 2007/10 w sprawie przyjęcia zasad rokowań wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w ...
13.09.2010 09:49 SP.PM.0151-2006/10 2006/10 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego w sprawie wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących....
07.09.2010 14:24 SP.PM.0151-1997/10 1997/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie: 1. Inwentaryzacji budowlanej obiektów...
07.09.2010 14:21 SP.PM.0151-1996/10 1996/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dystrybucja energii elektrycznej na terenie...
07.09.2010 14:18 SP.PM.0151-1995/10 1995/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby..."
07.09.2010 11:32 SP.PM.0151-1999/10 1999/10 w sprawie ustalenia metodologii wniesienia rzeczowego wkładu własnego do projektu „e-dukacj@ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – kompetencje...
07.09.2010 11:03 SP.PM.0151-1998/10 1998/10 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 499, położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Noworudzkiej
07.09.2010 10:47 SP.PM.0151-2005/10 2005/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Borowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania...
07.09.2010 10:41 SP.PM.0151-2004/10 2004/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Wawrzyna Kałusa z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu...
07.09.2010 10:29 SP.PM.0151-2003/10 2003/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu...
07.09.2010 10:24 SP.PM.0151-2002/10 2002/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach u zbiegu ulic Wojciecha Korfantego i ks. Ludwika...
07.09.2010 10:13 SP.PM.0151-2001/10 2001/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Gabriela Narutowicza z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego...
07.09.2010 10:07 SP.PM.0151-2000/10 2000/10 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Szarotek w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
06.09.2010 14:16 SP.PM.0151-1994/10 1994/10 w sprawie powołania Zespołu ds. restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
03.09.2010 13:56 SP.PM.0151-1993/10 1993/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej