Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2012 11:15 PR.0007.162.2012 PR.0007.162.2012 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:07 PR.0007.161.2012 PR.0007.161.2012 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 11:06 PR.0007.160.2012 PR.0007.160.2012 w sprawie likwidacji Technikum nr 7 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
13.07.2012 10:54 PR.0007.146.2012 PR.0007.146.2012 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.
13.07.2012 10:50 PR.0007.140.2012 PR.0007.140.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
13.07.2012 10:47 PR.0007.133.2012 PR.0007.133.2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(..)
13.07.2012 10:44 PR.0007.130.2012 PR.0007.130.2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (..)
11.05.2012 13:59 PR.0007.112.2012 PR.0007.112.2012 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Edmunda Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach.
11.05.2012 13:55 PR.0007.105.2012 PR.0007.105.2012 w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
11.05.2012 13:53 PR.0007.104.2012 PR.0007.104.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
11.05.2012 13:51 PR.0007.103.2012 PR.0007.103.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą przy ul. Lwa Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej
11.05.2012 13:50 PR.0007.102.2012 PR.0007.102.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 z siedzibą przy ul. Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 13:48 PR.0007.101.2012 PR.0007.101.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej
11.05.2012 13:45 PR.0007.100.2012 PR.0007.100.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Profilowanego nr 3 z siedzibą przy ul. Planty Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 13:44 PR.0007.99.2012 PR.0007.99.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 13:42 PR.0007.98.2012 PR.0007.98.2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej o dwuletnim cyklu kształcenia w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2
11.05.2012 10:38 PR.0007.97.2012 PR.0007.97.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Profilowanego nr 2 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 10:34 PR.0007.96.2012 PR.0007.96.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 10:32 PR.0007.95.2012 PR.0007.95.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 10:30 PR.0007.94.2012 PR.0007.94.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Uzupełniajacego z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 10:29 PR.0007.93.2012 PR.0007.93.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Technikum Nr 7 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 10:18 PR.0007.92.2012 PR.0007.92.2012 w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej (...)
11.05.2012 10:16 PR.0007.91.2012 PR.0007.91.2012 zmieniająca Uchwałę Nr 780/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. (...)
10.05.2012 17:53 PR.0007.88.2012 PR.0007.88.2012 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej
10.05.2012 17:51 PR.0007.66.2012 PR.0007.66.2012 w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 - 2016.
10.05.2012 17:49 PR.0007.62.2012 PR.0007.62.2012 zmieniająca uchwałę Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej"
10.05.2012 17:47 PR.0007.58.2012 PR.0007.58.2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
10.05.2012 16:34 PR.0007.57.2012 PR.0007.57.2012 w sprawie ustalenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
10.05.2012 08:52 PR.0007.54.2012 PR.0007.54.2012 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.264.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
09.03.2012 12:56 PR.0007.42.2012 PR.0007.42.2012 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
09.03.2012 12:53 PR.0007.41.2012 PR.0007.41.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
09.03.2012 12:49 PR.0007.40.2012 PR.0007.40.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej ul. J. Gierałtowskiego 29
09.03.2012 12:46 PR.0007.39.2012 PR.0007.39.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Ruda Śląska ul. Szpaków 33
09.03.2012 12:38 PR.0007.38.2012 PR.0007.38.2012 w sprawie połączenia Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34 oraz Poradni Medycyny Pracy SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy...
14.02.2012 12:15 PR.0007.8.2012 PR.0007.8.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
14.02.2012 12:11 PR.0007.7.2012 PR.0007.7.2012 w sprawie nadania Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
14.02.2012 12:03 PR.0007.6.2012 PR.0007.6.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7

poprzednia 1 2