Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2010 09:21 1181/LXIX/2010 Uchwała Nr 1181/LXIX/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy Ruda Śląska i Sejmiku Województwa ...
05.10.2010 09:18 1179/LXIX/2010 Uchwała Nr 1179/LXIX/2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Ruda Śląska do występowania przed sądami administracyjnymi w sprawie skargi M. S.*
05.10.2010 09:13 1178/LXIX/2010 Uchwała Nr 1178/LXIX/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 933/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii ...
05.10.2010 09:09 1177/LXIX/2010 Uchwała Nr 1177/LXIX/2010 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej Nr 176 020 S, ulicy Plac Jana Pawła II, dotychczasowej kategorii drogi gminnej
05.10.2010 09:06 1176/LXIX/2010 Uchwała Nr 1176/LXIX/2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej *
05.10.2010 09:02 1175/LXIX/2010 Uchwała Nr 1175/LXIX/2010 zmieniająca Uchwałę Nr 1152/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r. w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...
05.10.2010 08:49 1174/LXIX/2010 Uchwała Nr 1174/LXIX/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z ...
05.10.2010 08:45 1173/LXIX/2010 Uchwała Nr 1173/LXIX/2010 w sprawie odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą ...
05.10.2010 08:42 1172/LXIX/2010 Uchwała Nr 1172/LXIX/2010 w sprawie odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ...
05.10.2010 08:37 1171/LXIX/2010 Uchwała Nr 1171/LXIX/2010 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ...
05.10.2010 08:34 1170/LXIX/2010 Uchwała Nr 1170/LXIX/2010 w sprawie określenia dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - CENTRUM KSZTAŁENIA PRAKTYCZNEGO i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Rudzie ...
05.10.2010 08:30 1169/LXIX/2010 Uchwała Nr 1169/LXIX/2010 w sprawie zaproponowania nowych warunków pracy pracownikom likwidowanego zakładu budżetowego - CENTRUM KASZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Rudzie Śląskiej
05.10.2010 08:27 1168/LXIX/2010 Uchwała Nr 1168/LXIX/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową - CENTRUM ...
05.10.2010 08:24 1167/LXIX/2010 Uchwała Nr 1167/LXIX/2010 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do realizacji w 2011 r. inwestycji w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"
05.10.2010 08:20 1166/LXIX/2010 Uchwała Nr 1166/LXIX/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego ...
05.10.2010 08:16 1165/LXIX/2010 Uchwała Nr 1165/LXIX/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
05.10.2010 08:12 1164/LXIX/2010 Uchwała Nr 1164/LXIX/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.
05.10.2010 08:09 1163/LXIX/2010 Uchwała Nr 1163/LXIX/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
05.10.2010 08:05 1162/LXIX/2010 Uchwała Nr 1162/LXIX/2010 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ruda Śląska
04.10.2010 10:03 1180/LXIX/2010 Uchwała Nr 1180/LXIX/2010 w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu niektórych substancji na terenie Miasta Ruda Śląska