Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2010 10:19 SP.PM.0151-2074/10 2074/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych (...)
03.11.2010 10:17 SP.PM.0151-2073/10 2073/10 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (...)
03.11.2010 10:15 SP.PM.0151-2072/10 2072/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ dostawa sprzętu komputerowego do Biura Geodety Miasta”
03.11.2010 10:14 SP.PM.0151-2071/10 2071/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy
03.11.2010 10:12 SP.PM.0151-2070/10 2070/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Borowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego (...)
03.11.2010 10:09 SP.PM.0151-2069/10 2069/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Kolonii Zwycięstwa zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 40
03.11.2010 10:07 SP.PM.0151-2068/10 2068/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Solidarności 22 w Rudzie Śląskiej – Halembie z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste (...)
03.11.2010 10:02 SP.PM.0151-2067/10 2067/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 01 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli
03.11.2010 09:58 SP.PM.0151-2066/10 2066/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 23 w Rudzie Śląskiej – Goduli
03.11.2010 09:54 SP.PM.0151-2065/10 2065/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 5 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
03.11.2010 09:36 SP.PM.0151-2064/10 2064/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 50 usytuowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 6 C w Rudzie Śląskiej – Halembie
03.11.2010 09:33 SP.PM.0151-2063/10 2063/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 13 w Rudzie Śląskiej – Wirku
03.11.2010 09:31 SP.PM.0151-2062/10 2062/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Osiedlowej 5A w Rudzie Śląskiej – Wirku
03.11.2010 09:24 SP.PM.0151-2061/10 2061/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Czarnoleśnej 11 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
03.11.2010 09:23 SP.PM.0151-2060/10 2060/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
03.11.2010 09:18 SP.PM.0151-2059/10 2059/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
03.11.2010 09:16 SP.PM.0151-2058/10 2058/10 w sprawie sprzedaży komory niskotemperaturowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Zimnem Sp. jawna Jerzy Szafranowicz z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy (...).
20.10.2010 13:44 SP.PM.0151-2057/10 2057/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1755/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji uchwały nr 1061/LVII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska (...)
20.10.2010 13:42 SP.PM.0151-2056/10 2056/10 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego nr 16 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
20.10.2010 13:40 SP.PM.0151-2055/10 2055/10 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego nr 16A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
20.10.2010 13:38 SP.PM.0151-2054/10 2054/10 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej
20.10.2010 13:22 SP.PM.0151-2053/10 2053/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej (...)
20.10.2010 12:56 SP.PM.0151-2052/10 2052/10 zmieniające Zarządzenie Nr SP.PM.0151-1841/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek (...)
20.10.2010 12:54 SP.PM.0151-2051/10 2051/10 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działkę nr 1288/50 o pow. 230 m2 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na rzecz (...)
19.10.2010 15:31 SP.PM.0151-2050/10 2050/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozorowanie obiektów po byłej KWK „WAWEL”...
19.10.2010 15:27 SP.PM.0151-2049/10 2049/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bankowa obsługa budżetu miasta na prawach powiatu...
13.10.2010 15:09 SP.BF.0151-2048/10 2048/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 położonego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w budynku przy ulicy Czarnoleśnej nr 6A.
13.10.2010 15:06 SP.PM.0151-2047/10 2047/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Kuźników z przeznaczeniem pod zabudowę (...).
13.10.2010 15:04 SP.PM.0151-2046/10 2046/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Letnie oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
13.10.2010 14:51 SP.PM.0151-2045/10 2045/10 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 540/27 i nr 542/27 o łącznej (...).
13.10.2010 14:49 SP.PM.0151-2044/10 2044/10 w sprawie oddania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków, (...).
13.10.2010 14:47 SP.PM.0151-2043/10 2043/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Kazimierza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...).
13.10.2010 14:44 SP.PM.0151-2042/10 2042/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie u zbiegu ulic Hubalczyków i Czwartaków z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego (...).
13.10.2010 14:42 SP.PM.0151-2041/10 2041/10 w sprawie oddania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej budynkiem przepompowni wody „Otylia”, (...).
13.10.2010 14:39 SP.PM.0151-2040/10 2040/10 w sprawie oddania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków, (...).
13.10.2010 14:30 SP.PM.0151-2039/10 2039/10 w sprawie oddania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej urządzeniami przepompowni ścieków, (...).
13.10.2010 14:27 SP.PM.0151-2038/10 2038/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nasadzenia drzew na terenie Miasta Ruda Śląska (...).
13.10.2010 14:16 SP.PM.0151-2037/10 2037/10 w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Ludwika Solskiego (...)
05.10.2010 13:56 SP.PM.0151-2035/10 2035/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ bieżące zabezpieczenie ruchu – konserwacja sygnalizacji...
05.10.2010 13:08 SP.PM.0151-2036/10 2036/10 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Emilii Plater...