Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2010 14:42 1189/LXXII/2010 Uchwała Nr 1189/LXXII/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
08.11.2010 12:29 1203/LXXII/2010 Uchwała Nr 1203/LXXII/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
08.11.2010 12:26 1202/LXXII/2010 Uchwała Nr 1202/LXXII/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 1148/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą Szpital Miejski w ...
08.11.2010 12:23 1201/LXXII/2010 Uchwała Nr 1201/LXXII/2010 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta wyrażonego uchwałą z dnia 8.03.2010 r. Nr 1054/LVI/2010 w sprawie uznania za bezzasadną skargi P. W.*
08.11.2010 12:20 1200/LXXII/2010 Uchwała Nr 1200/LXXII/2010 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów
08.11.2010 12:18 1199/LXXII/2010 Uchwała Nr 1199/LXXII/2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
08.11.2010 12:15 1198/LXXII/2010 Uchwała Nr 1198/LXXII/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.06.2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie ...
08.11.2010 12:12 1197/LXXII/2010 Uchwała Nr 1197/LXXII/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywa trwałego w postaci aparatu RTG Viromatic (2 szt.) Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ...
08.11.2010 12:10 1196/LXXII/2010 Uchwała Nr 1196/LXXII/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
08.11.2010 12:06 1195/LXXII/2010 Uchwała Nr 1195/LXXII/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z ...
08.11.2010 12:03 1194/LXXII/2010 Uchwała Nr 1194/LXXII/2010 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Usług Szwalniczych w samorządowy zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej - ...
08.11.2010 12:00 1193/LXXII/2010 Uchwała Nr 1193/LXXII/2010 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych w samorządowy zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej - ...
08.11.2010 11:57 1192/LXXII/2010 Uchwała Nr 1192/LXXII/2010 w sprawie zmiany składu Rady Muzeum im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
08.11.2010 11:52 1191/LXXII/2010 Uchwała Nr 1191/LXXII/2010 w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...
08.11.2010 11:48 1190/LXXII/2010 Uchwała Nr 1190/LXXII/2010 w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Ruda Śląska na sprzedaż w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 14 usytuawanego w ...
08.11.2010 11:46 1188/LXXII/2010 Uchwała Nr 1188/LXXII/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwałę dotyczącą zmiany tej uchwały
08.11.2010 11:42 1187/LXXII/2010 Uchwała Nr 1187/LXXII/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powwiatu na 2010 rok
08.11.2010 11:39 1186/LXXII/2010 Uchwała Nr 1186/LXXII/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
08.11.2010 11:37 1185/LXXII/2010 Uchwała Nr 1185/LXXII/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010