Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2011 11:22 SP.PM.0151-13/10 13/10 w sprawie powołania członków zespołu doradczo–inicjatywnego ds. współpracy władz (...)
12.01.2011 11:16 SP.PM.0151-12/10 12/10 w sprawie wprowadzenia zasad informowania oraz aktualizacji elektronicznej bazy informacji (...)
12.01.2011 11:15 SP.PM.0151-11/10 11/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 03 położonego (...)
12.01.2011 11:13 SP.PM.0151-10/10 10/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 04 położonego (...)
12.01.2011 11:11 SP.PM.0151-9/10 9/10 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-325/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
12.01.2011 10:59 SP.PM.0151-8/10 8/10 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.PM.0151-2121/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
12.01.2011 10:54 SP.PM.0151-7/10 7/10 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego (...)
12.01.2011 10:50 SP.PM.0151-6/10 6/10 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej (...)
12.01.2011 09:14 SP.PM.0151-5/10 5/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone przez organizacje (...)
12.01.2011 09:12 SP.PM.0151-4/10 4/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki (...)
16.12.2010 11:40 SP.PM.0151-3/10 3/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
16.12.2010 11:39 SP.PM.0151-2/10 2/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
16.12.2010 11:37 SP.PM.0151-1/10 1/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.12.2010 09:28 SP.PM.0151-2123/10 2123/10 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o ustanowienie odrębnej (...)
16.12.2010 09:24 SP.PM.0151-2122/10 2122/10 w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta z dnia 5.10.2010r. nr 1184/LXXI/2010r.o (...)
16.12.2010 09:22 SP.PM.0151-2121/10 2121/10 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
10.12.2010 14:08 SP.PM.0151-2120/10 2120/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
10.12.2010 14:06 SP.PM.0151-2119/10 2119/10 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu (...)
10.12.2010 14:02 SP.PM.0151-2118/10 2118/10 w sprawie przyjęcia formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert (...)
10.12.2010 14:01 SP.PM.0151-2117/10 2117/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli (...)
09.12.2010 16:07 SP.PM.0151-2116/10 2116/10 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-325/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
09.12.2010 16:02 SP.PM.0151-2115/10 2115/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006r. (...)
09.12.2010 16:00 SP.PM.0151-2114/10 2114/10 w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku ujawnienia szkód górniczych (...)