Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2010 10:28 36/III/2010 Uchwała Nr 36/III/2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Związku Komunalnego GOP w Katowicach
22.12.2010 10:23 35/III/2010 Uchwała Nr 35/III/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr 1088/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie ...
22.12.2010 10:21 34/III/2010 Uchwała Nr 34/III/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2011 roku
22.12.2010 10:19 33/III/2010 Uchwała Nr 33/III/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
22.12.2010 10:02 32/III/2010 Uchwała Nr 32/III/2010 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.
21.12.2010 12:00 31/III/2010 Uchwała Nr 31/III/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
21.12.2010 11:59 30/III/2010 Uchwała Nr 30/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:57 29/III/2010 Uchwała Nr 29/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:56 28/III/2010 Uchwała Nr 28/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:55 27/III/2010 Uchwała Nr 27/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:53 26/III/2010 Uchwała Nr 26/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:52 25/III/2010 Uchwała Nr 25/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:50 24/III/2010 Uchwała Nr 24/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:49 23/III/2010 Uchwała Nr 23/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:47 22/III/2010 Uchwała Nr 22/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:46 21/III/2010 Uchwała Nr 21/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:45 20/III/2010 Uchwała Nr 20/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:43 19/III/2010 Uchwała Nr 19/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:42 18/III/2010 Uchwała Nr 18/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:41 17/III/2010 Uchwała Nr 17/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:39 16/III/2010 Uchwała Nr 16/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:36 15/III/2010 Uchwała Nr 15/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:34 14/III/2010 Uchwała Nr 14/III/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:33 13/III/2010 Uchwała Nr 13/III/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:31 12/III/2010 Uchwała Nr 12/III/2010 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:28 11/III/2010 Uchwała Nr 11/III/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 11:23 10/III/2010 Uchwała Nr 10/III/2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej *
21.12.2010 11:19 9/III/2010 Uchwała Nr 9/III/2010 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty - dla której organem prowadzaącym jest Miasto Ruda Śląska
21.12.2010 11:16 8/III/2010 Uchwała Nr 8/III/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
21.12.2010 11:13 7/III/2010 Uchwała Nr 7/III/2010 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego z siedzibą w Katowicach
21.12.2010 11:10 6/III/2010 Uchwała Nr 6/III/2010 w sprawie wstąpienia Łukaszczyk Anny Małgorzaty na miejsce radnego Rady Miasta Ruda Śląska