Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2011 15:56 45/IV/2010 Uchwała Nr 45/IV/2010 zmieniajaca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
10.01.2011 15:54 44/IV/2010 Uchwała Nr 44/IV/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
10.01.2011 15:48 43/IV/2010 Uchwała Nr 43/IV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
10.01.2011 15:44 42/IV/2010 Uchwała Nr 42/IV/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 234/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r.
10.01.2011 15:41 41/IV/2010 Uchwała Nr 41/IV/2010 w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2013"
10.01.2011 15:37 40/IV/2010 Uchwała Nr 40/IV/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne
10.01.2011 15:34 39/IV/2010 Uchwała Nr 39/IV/2010 zmieniająca uchwałę Nr 984/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
10.01.2011 15:31 38/IV/2010 Uchwała Nr 38/IV/2010w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.
10.01.2011 15:29 37/IV/2010 Uchwała Nr 37/IV/2010 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010