Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2011 11:57 SP.0050.2.37.2011 37.2011 w sprawie sprzedaży mebli zabytkowych w drodze przetargu publicznego (...)
07.02.2011 11:50 SP.0050.2.36.2011 36.2011 zmieniające zarządzenie NR PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
07.02.2011 11:48 SP.0050.2.35.2011 35.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
07.02.2011 11:46 SP.0050.2.34.2011 34.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji (...)
07.02.2011 11:44 SP.0050.2.33.2011 33.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły (...)
07.02.2011 11:42 SP.0050.2.32.2011 32.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
07.02.2011 11:41 SP.0050.2.31.2011 31.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych (...)
07.02.2011 11:38 SP.0050.2.30.2011 30.2011 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (...)
31.01.2011 11:07 SP.0050.2.29.2011 29.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie (...)
31.01.2011 11:05 SP.0050.2.28.2011 28.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany (...)
31.01.2011 11:04 SP.0050.2.27.2011 27.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 01 usytuowanego w budynku (...)
31.01.2011 11:02 SP.0050.2.26.2011 26.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 010 usytuowanego w budynku (...)
31.01.2011 11:01 SP.0050.2.25.2011 25.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku (...)
31.01.2011 10:59 SP.0050.2.24.2011 24.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej (...)
31.01.2011 10:57 SP.0050.2.23.2011 23.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (...)
31.01.2011 10:54 SP.0050.2.22.2011 22.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
31.01.2011 10:51 SP.0050.2.21.2011 21.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
31.01.2011 10:49 SP.0050.2.20.2011 20.2011 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela (...)
31.01.2011 10:47 SP.0050.2.19.2011 19.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
31.01.2011 10:45 SP.0050.2.18.2011 18.2011 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (...)
31.01.2011 10:44 SP.0050.2.17.2011 17.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 05 położonego (...)
31.01.2011 10:40 SP.0050.2.16.2011 16.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 01 położonego (...)
31.01.2011 10:39 SP.0050.2.15.2011 15.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość (...)
31.01.2011 10:35 SP.0050.2.14.2011 14.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 położonego (...)
31.01.2011 10:30 SP.0050.2.13.2011 13.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym (...)
24.01.2011 15:26 SP.0050.2.12.2011 12.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
24.01.2011 15:25 SP.0050.2.11.2011 11.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
24.01.2011 15:22 SP.0050.2.10.2011 10.2011 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
24.01.2011 15:20 SP.0050.2.9.2011 9.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)
24.01.2011 14:56 SP.0050.2.8.2011 8.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.PM.0151-1584/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
12.01.2011 11:42 SP.0050.2.7.2011 7.2011 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Insignia o numerze (...)
12.01.2011 11:41 SP.0050.2.6.2011 6.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
12.01.2011 11:39 SP.0050.2.5.2011 5.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)
12.01.2011 11:36 SP.0050.2.4.2011 4.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.PM.0151-634/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
12.01.2011 11:34 SP.0050.2.3.2011 3.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia NR SOR.PM.0151-71/06 Prezydenta Miasta (...)
12.01.2011 11:33 SP.0050.2.2.2011 2.2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska niezabudowanej nieruchomości (...)
12.01.2011 11:31 SP.0050.2.1.2011 1.2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska niezabudowanej nieruchomości (...)