Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2011 11:20 SP.0050.1.12.2011 12.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
07.02.2011 11:15 SP.0050.1.11.2011 11.2011 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SOR.ORG.0151-84/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
07.02.2011 11:12 SP.0050.1.10.2011 10.2011 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Andrzejowi Blacha
07.02.2011 11:10 SP.0050.1.9.2011 9.2011 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Pani Ewie Blacha
07.02.2011 11:01 SP.0050.1.8.2011 8.2011 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia (...)
31.01.2011 10:17 SP.0050.1.6.2011 6.2011 zmieniające zasady o wyznaczeniu komunalnych zakładów pracy, (...)
28.01.2011 13:50 SP.0050.1.7.2011 7.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.01.2011 13:54 SP.0050.1.5.2011 5.2011 w sprawie przyjęcia procedury postępowania w zakresie zagospodarowania Rynku Miejskiego (...)
21.01.2011 13:53 SP.0050.1.4.2011 4.2011 w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw poręczenia udzielonego przez Miasto Ruda Śląska (...)
21.01.2011 13:51 SP.0050.1.3.2011 3.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr PC.ORG.0151-179/09 z dnia 27.04.2009 r. (...)
21.01.2011 13:49 SP.0050.1.2.2011 2.2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji dotyczących ustalenia ceny nowoutworzonych (...)
19.01.2011 10:41 SP.0050.1.1.2011 1.2011 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty