Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2011 12:31 PR.0007.27.2011 Uchwała Nr PR.0007.27.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 955/LIII/2006 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska.
03.02.2011 12:28 PR.0007.26.2011 Uchwała Nr PR.0007.26.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
03.02.2011 12:26 PR.0007.25.2011 Uchwała Nr PR.0007.25.2011 w sprawie wsparcia kandydatury Miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
03.02.2011 12:20 PR.0007.24.2011 Uchwała Nr PR.0007.24.2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach do Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
03.02.2011 12:11 PR.0007.23.2011 Uchwała Nr PR.0007.23.2011 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Gminny Zakład Usług Pomocniczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.02.2011 11:57 PR.0007.22.2011 Uchwała Nr PR.0007.22.2011 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej negatywnych wyników rozstrzygnięć konkursowych Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
02.02.2011 15:36 PR.0007.21.2011 Uchwała Nr PR.0007.21.2011 zmieniajaca Uchwałę Nr 1152/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r.
02.02.2011 15:35 PR.0007.20.2011 Uchwała Nr PR.0007.20.2011 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2011.
02.02.2011 15:34 PR.0007.19.2011 Uchwała Nr PR.0007.19.2011 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska w składzie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej
02.02.2011 15:30 PR.0007.18.2011 Uchwała Nr PR.0007.18.2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
02.02.2011 15:23 PR.0007.17.2011 Uchwała Nr PR.0007.17.2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
02.02.2011 15:21 PR.0007.16.2011 Uchwała Nr PR.0007.16.2011 w sprawie reprezentowania Miasta Ruda Ślaska w Zgromadzeniu Ogólnym Miast Polskich
02.02.2011 15:20 PR.0007.15.2011 Uchwała nr PR.0007.15.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w rejonie ulic: Bukowej i Glinianej
02.02.2011 15:19 PR.0007.14.2011 Uchwała Nr PR.0007.14.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
02.02.2011 15:17 PR.0007.13.2011 Uchwała Nr PR.0007.13.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
02.02.2011 15:15 PR.0007.12.2011 Uchwała Nr PR.0007.12.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
02.02.2011 15:14 PR.0007.11.2011 Uchwała Nr PR.0007.11.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Klary
02.02.2011 15:12 PR.0007.10.2011 Uchwała Nr PR.0007.10.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska w obszarze położonym w Rudzie Ślaskiej - Rudzie w rej. ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej
02.02.2011 15:10 PR.0007.9.2011 Uchwała Nr PR.0007.9.2011 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawa farmaceutycznego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
02.02.2011 15:05 PR.0007.8.2011 Uchwała Nr PR.0007.8.2011 w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych i Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
02.02.2011 15:04 PR.0007.7.2011 Uchwała Nr PR.0007.7.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP)
02.02.2011 15:00 PR.0007.6.2011 Uchwała Nr PR.0007.6.2011 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej
02.02.2011 14:58 PR.0007.5.2011 Uchwała Nr PR.0007.5.2011 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszącego 1/8 części w lokalu mieszkalnym numer 3 przy ulicy Osiedlowej 7 w Rudzie Śląskiej - Wirku *
02.02.2011 14:57 PR.0007.4.2011 Uchwała Nr PR.0007.4.2011 w sprawie umocowania do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
02.02.2011 14:55 PR.0007.3.2011 Uchwała Nr PR.0007.3.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045
02.02.2011 14:49 PR.0007.2.2011 Uchwała Nr PR.0007.2.2011 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
02.02.2011 14:46 PR.0007.1.2011 Uchwała Nr PR.0007.1.2011 w sprawie wstąpienia Aleksandry Piecko na miejsce radnego Rady Miasta Ruda Śląska.