Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2011 12:58 SP.0050.1.24.2011 24.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.21.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
04.03.2011 12:54 SP.0050.1.23.2011 23.2011 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach (...)
23.02.2011 09:22 SP.0050.1.18.2011 18.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne (...)
23.02.2011 09:21 SP.0050.1.17.2011 17.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzenia i udostępniania
23.02.2011 09:17 SP.0050.1.16.2011 16.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
23.02.2011 09:10 SP.0050.1.15.2011 15.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na zadania publiczne (...)
22.02.2011 16:11 SP.0050.1.22.2011 22.2011 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej (...)
22.02.2011 16:09 SP.0050.1.21.2011 21.2011 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej (...)
22.02.2011 15:59 SP.0050.1.20.2011 20.2011 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny (...)
22.02.2011 15:56 SP.0050.1.19.2011 19.2011 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny (...)
14.02.2011 14:48 SP.0050.1.14.2011 14.2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)
14.02.2011 14:46 SP.0050.1.13.2011 13.2011 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska