Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2011 11:44 PR.0007.87.2011 Uchwała Nr PR.0007.87.2011 w sprawie wyganięcia mandatu radnego
07.04.2011 11:42 PR.0007.86.2011 Uchwała Nr PR.0007.86.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
07.04.2011 11:38 PR.0007.85.2011 Uchwała Nr PR.0007.85.2011 w sprawie zmiany uchwały nr 508/XXIX/2004 z dnia 28 lipca 2004 w sprawie przyjęcia przez Miasto Ruda Śląska zadań z zakresu administracji rządowej dot ochrony zabytków
07.04.2011 11:37 PR.0007.84.2011 Uchwała Nr PR.0007.84.2011 w sprawie: przyjęcia oświadczenia dotyczącego bezpłatnego korzystania z odcinków autostrad A1 i A4 na terenie Województwa Śląskiego
07.04.2011 11:35 PR.0007.83.2011 Uchwała Nr PR.0007.83.2011 w sprawie: rezolucji wyrażającej protest przeciwko likwidacji z dniem 1 kwietnia 2011 roku Sądu Pracy w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 11:33 PR.0007.82.2011 Uchwała Nr PR.0007.82.2011 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowyh w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 11:32 PR.0007.8.2011 Uchwała Nr PR.0007.81.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji stanu współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010
07.04.2011 11:29 PR.0007.80.2011 Uchwała Nr PR.0007.80.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu wraz z wyposażeniem na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
07.04.2011 11:26 PR.0007.79.2011 Uchwała Nr PR.0007.79.2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w likwidacji
07.04.2011 11:22 PR.0007.78.2011 Uchwała Nr PR.0007.78.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 11:15 PR.0007.77.2011 Uchwała Nr PR.0007.77.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 11:13 PR.0007.76.2011 Uchwała Nr PR.0007.76.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Solidarności12 w likwidacji
07.04.2011 11:10 PR.0007.75.2011 Uchwała Nr PR.0007.75.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 11:04 PR.0007.74.2011 Uchwała Nr PR.0007.74.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
07.04.2011 11:01 PR.0007.73.2011 Uchwała nr PR.0007.73.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
07.04.2011 10:58 PR.0007.72.2011 Uchwała nr PR.0007.72.2011 w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 10:55 PR.0007.71.2011 Uchwała Nr PR.0007.71.2011 w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 10:53 PR.0007.70.2011 Uchwała Nr PR.0007.70.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
07.04.2011 10:46 PR.0007.69.2011 Uchwała Nr PR.0007.69.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
07.04.2011 10:45 PR.0007.68.2011 Uchwała Nr PR.0007.68.2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2012
07.04.2011 10:44 PR.0007.67.2011 Uchwała Nr PR.0007.67.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim*
07.04.2011 10:42 PR.0007.66.2011 Uchwała Nr PR.0007.66.2011 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 10:33 PR.0007.65.2011 Uchwała Nr PR.0007.65.2011 w sprawie zwiększenia w roku 2011 wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych miasta Ruda Śląska
07.04.2011 10:30 PR.0007.64.2011 Uchwała Nr PR.0007.64.2011 zmieniająca Uchwałę nr 464/XXVI/2011 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 10:23 PR.0007.63.2011 Uchwała Nr PR.0007.63.2011 w sprawie określenia oświatowych samorządowych jednostek budżetowych, dochodów które mogą być gromadzone przez te oświatowe jednostki na wydzielonych rachunkach bankowych
07.04.2011 10:19 PR.0007.62.2011 Uchwała Nr PR.0007.62.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.12.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
07.04.2011 10:17 PR.0007.6.2011 Uchwała Nr PR.0007.61.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 10:14 PR.0007.60.2011 Uchwała Nr PR.0007.60.2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tybu zawarcia umowy najmu na okres 9 lat nieruchomosci położonych w Rudzie Śląskiej
07.04.2011 10:12 PR.0007.59.2011 Uchwała Nr PR.0007.59.2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
07.04.2011 10:09 PR.0007.58.2011 Uchwała Nr PR.0007.58.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdujacego się w Rudzie Ślaskiej
07.04.2011 10:05 PR.0007.57.2011 Uchwała Nr PR.0007.57.2011 zmieniająca Uchwałę Nr 1013/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 04.02.2010 roku w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Ruda Śląska w kapitale zakładowym TBS
07.04.2011 10:03 PR.0007.56.2011 Uchwała Nr PR.0007.56.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloleteniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045.
07.04.2011 10:01 PR.0007.55.2011 Uchwała Nr PR.0007.55.2011 zmieniajaca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
07.04.2011 09:59 PR.0007.54.2011 Uchwała Nr PR.0007.54.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
07.04.2011 09:52 PR.0007.53.2011 Uchwała Nr PR.0007.53.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011