Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2011 15:27 SP.0050.2.166.2011 166.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym (...)
04.05.2011 15:25 SP.0050.2.165.2011 165.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka (...)
04.05.2011 10:26 SP.0050.2.164.2011 164.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
04.05.2011 10:22 SP.0050.2.163.2011 163.2011 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu, stawek za zajęcie terenu pod stanowiska (...)
27.04.2011 09:17 SP.0050.2.162.2011 162.2011 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.104.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
27.04.2011 09:13 SP.0050.2.161.2011 161.2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości (...)
27.04.2011 09:12 SP.0050.2.160.2011 160.2011 w sprawie przekazania na rzecz Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej sprzeętu komputerowego
27.04.2011 09:07 SP.0050.2.159.2011 159.2011 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.135.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
27.04.2011 09:05 SP.0050.2.158.2011 158.2011 w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Kultury (...)
27.04.2011 09:03 SP.0050.2.157.2011 157.2011 w sprawie zawarcia z dotychczasowym najemcą, umowy najmu na czas nieoznaczony (...)
27.04.2011 09:00 SP.0050.2.156.2011 156.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.10.2010 r. (...)
27.04.2011 08:53 SP.0050.2.155.2011 155.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r. (...)
27.04.2011 08:50 SP.0050.2.154.2011 154.2011 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
27.04.2011 08:49 SP.0050.2.153.2011 153.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
27.04.2011 08:47 SP.0050.2.152.2011 152.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
27.04.2011 08:45 SP.0050.2.00151.2011 151.2011 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.135.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
27.04.2011 08:44 SP.0050.2.150.2011 150.2011 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania zleconego z zakresu (...)
27.04.2011 08:41 SP.0050.2.149.2011 149.2011 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu (...)
13.04.2011 14:53 SP.0050.2.148.2011 148.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 6.02.2006 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (...)
13.04.2011 14:52 SP.0050.2.147.2011 147.2011 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Centrum Kształcenia (...)
13.04.2011 14:51 SP.0050.2.146.2011 146.2011 w sprawie powierzenia Pani Grażynie Miliczek stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
13.04.2011 14:47 SP.0050.2.145.2011 145.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Określenie granic i powierzchni (...)".
13.04.2011 14:46 SP.0050.2.144.2011 144.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "dostawę oraz instalację infrastruktury dla środowiska (...)
13.04.2011 14:45 SP.0050.2.143.2011 143.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży (...)