Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2011 08:40 PR.0007.115.2011 Uchwała Nr PR.0007.115.2011 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
05.05.2011 08:37 PR.0007.114.2011 Uchwała Nr PR.0007.114.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.05.2011 08:34 PR.0007.113.2011 Uchwała nr PR.0007.113.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
05.05.2011 08:32 PR.0007.112.2011 Uchwała Nr PR.0007.112.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Niedurnego 50d
05.05.2011 08:30 PR.0007.111.2011 Uchwała Nr PR.0007.111.2011 w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rudzie Śląskiej"
05.05.2011 08:27 PR.0007.110.2011 Uchwała Nr PR.0007.110.2011 w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej"
05.05.2011 08:25 PR.0007.109.2011 Uchwała Nr PR.0007.109.2011 w sprawie aktu założycielskiego - SZKOŁY PODSTAWOWEJ dla DOROSŁYCH
05.05.2011 08:21 PR.0007.108.2011 Uchwała Nr PR.0007.108.2011 w sprawie aktu założycielskiego - UZUPEŁNIAJĄEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO
05.05.2011 08:20 PR.0007.107.2011 Uchwała Nr PR.0007.107.2011 w sprawie zatwierdzeia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2010 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem
05.05.2011 08:18 PR.0007.105.2011 Uchwała Nr PR.0007.106.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za 2010 rok, dla której miasto Ruda Śląska jest organizatorem
05.05.2011 08:13 PR.0007.105.2011 Uchwała Nr PR.0007.105.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2010 rok
04.05.2011 15:44 PR.0007.104.2011 Uchwała Nr PR.0007.104.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultiry im. Henryka Bisty z siedzibą w Rudzie Śląskiej za 2010 rok
04.05.2011 15:30 PR.0007.103.2011 Uchwała Nr PR.0007.103.2011 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Ślaskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.05.2011 15:26 PR.0007.102.2011 Uchwała Nr PR.0007.102.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanyh nieruchomosci położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. W. Lipa 2 do Spółki
04.05.2011 15:21 PR.0007.101.2011 Uchwała Nr PR.0007.101.2011 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Usług Pomocniczych Spółka z o.o.
04.05.2011 15:20 PR.0007.100.2011 Uchwała Nr PR.0007.100.2011 zmieniajaca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045
04.05.2011 15:17 PR.0007.99.2011 Uchwała Nr PR.0007.99.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
04.05.2011 15:16 PR.0007.98.2011 Uchwała Nr PR.0007.98.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
04.05.2011 15:13 PR.0007.97.2011 Uchwała Nr PR.0007.97.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
04.05.2011 15:10 PR.0007.96.2011 Uchwała Nr PR.0007.96.2011 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
04.05.2011 15:09 PR.0007.95.2011 Uchwała Nr PR.0007.95.2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2011.
04.05.2011 15:07 PR.0007.94.2011 Uchwała Nr PR.0007.94.2011 w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
04.05.2011 15:04 PR.0007.93.2011 Uchwała Nr PR.0007.93.2011 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
04.05.2011 15:03 PR.0007.92.2011 Uchwała Nr PR.0007.92.2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska
04.05.2011 15:02 PR.0007.91.2011 Uchwała Nr PR.0007.91.2011 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego
04.05.2011 15:00 PR.0007.90.2011 Uchwała Nr PR.0007.90.2011 w sprawie wstąpienia Anny Moniki Krzysteczko na miejsce radnego Rady Miasta Ruda Śląska
04.05.2011 14:55 PR.0007.89.2011 Uchwała Nr PR.0007.89.2011 w sprawie: wyrażenia zdecydowanego poparcia dla uchwały Nr IV/5/29/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku