Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2011 11:45 PR.0007.135.2011 Uchwała Nr PR.0007.135.2011 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 10:30 PR.0007.134.2011 Uchwała Nr PR.0007.134.2011 w sprawie: skargi złożonej przez Panią L.R., na nienależyte, przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez Prezydenta Miasta.*
01.06.2011 10:28 PR.0007.133.2011 Uchwała Nr PR.0007.133.2011 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 10:27 PR.0007.132.2011 Uchwała Nr PR.0007.132.2011 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska.
01.06.2011 10:24 PR.0007.131.2011 Uchwała Nr PR.0007.131.2011 w sprawie: umocowania do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
01.06.2011 10:14 PR.0007.130.2011 Uchwała Nr PR.0007.130.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego na działaność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej
01.06.2011 10:11 PR.0007.129.2011 Uchwała Nr PR.0007.129.2011 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
01.06.2011 10:09 PR.0007.128.2011 Uchwała Nr PR.0007.128.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 10:07 PR.0007.127.2011 Uchwała Nr PR.0007.127.2011 zmieniająca uchwałę Nr 959/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
01.06.2011 10:04 PR.0007.126.2011 Uchwała Nr PR.0007.126.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045.
01.06.2011 10:02 PR.0007.125.2011 Uchwała Nr PR.0007.125.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
01.06.2011 10:00 PR.0007.124.2011 Uchwała Nr PR.0007.124.2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku
01.06.2011 09:59 PR.0007.123.2011 Uchwała Nr PR.0007.123.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
01.06.2011 09:55 PR.0007.122.2011 Uchwała Nr PR.0007.122.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
01.06.2011 09:53 PR.0007.121.2011 Uchwała Nr PR.0007.121.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.95.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2011.
01.06.2011 09:51 PR.0007.120.2011 Uchwała Nr PR.0007.120.2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 09:49 PR.0007.119.2011 Uchwała Nr PR.0007.119.2011 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 09:48 PR.0007.118.2011 Uchwała Nr PR.0007.118.2011 w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 09:46 PR.0007.117.2011 Uchwała Nr PR.0007.117.2011 w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Ruda Śląska
01.06.2011 09:42 PR.0007.116.2011 Uchwała Nr PR.0007.116.2011 w sprawie wstąpienia Ewy Beaty Błąkała - Zawronek na miejsce radnego Rady Miasta Ruda Śląska