Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2011 09:16 SP.0050.2.00263.2011 263.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
12.07.2011 09:12 SP.0050.2.00262.2011 262.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskeigo Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
12.07.2011 09:08 SP.0050.2.00261.2011 261.2011 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. 1 - go Maja(...)
12.07.2011 08:59 SP.0050.2.00260.2011 260.2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku w rejonie ulic 1 Maja i Targowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków(...)
04.07.2011 14:40 SP.0050.2.259.2011 259.2011 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
04.07.2011 14:38 SP.0050.2.258.2011 258.2011 zmieniajace zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki (...)
04.07.2011 14:35 SP.0050.2.257.2011 257.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, (...)
04.07.2011 14:27 SP.0050.2.256.2011 256.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
29.06.2011 12:11 SP.0050.2.255.2011 255.2011 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce (...)
29.06.2011 12:06 SP.0050.2.254.2011 254.2011 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)
29.06.2011 12:05 SP.0050.2.253.2011 253.2011 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
29.06.2011 12:03 SP.0050.2.252.2011 252.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
29.06.2011 12:00 SP.0050.2.251.2011 251.2011 w sprawie ustalenia procedury i zasad stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych w trybie (...)
29.06.2011 11:55 SP.0050.2.250.2011 250.2011 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad sprzedaży dzierżawionych przez jednostki (...)
24.06.2011 14:24 SP.0050.2.249.2011 249.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora (...)
24.06.2011 14:22 SP.0050.2.248.2011 248.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
24.06.2011 14:20 SP.0050.2.247.2011 247.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
24.06.2011 14:00 SP.0050.2.246.2011 246.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy (...)
24.06.2011 13:57 SP.0050.2.245.2011 245.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
24.06.2011 13:56 SP.0050.2.244.2011 244.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
24.06.2011 13:54 SP.0050.2.243.2011 243.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej (...)
24.06.2011 13:49 SP.0050.2.242.2011 242.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
24.06.2011 13:47 SP.0050.2.241.2011 241.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej (...)
21.06.2011 11:26 SP.0050.2.240.2011 240.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego (...)
21.06.2011 11:19 SP.0050.2.239.2011 239.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
21.06.2011 11:05 SP.0050.2.238.2011 238.2011 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego (...)
21.06.2011 11:03 SP.0050.2.237.2011 237.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Poradni Medycyny (...)
21.06.2011 11:00 SP.0050.2.236.2011 236.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:57 SP.0050.2.235.2011 235.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:56 SP.0050.2.234.2011 234.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:52 SP.0050.2.233.2011 233.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:43 SP.0050.2.232.2011 232.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:41 SP.0050.2.231.2011 231.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:39 SP.0050.2.230.2011 230.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:38 SP.0050.2.229.2011 229.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:36 SP.0050.2.228.2011 228.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:34 SP.0050.2.227.2011 227.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Poradni Medycyny (...)
21.06.2011 10:32 SP.0050.2.226.2011 226.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Przychodni (...)
21.06.2011 10:29 SP.0050.2.225.2011 225.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Ośrodka Terapii (...)
16.06.2011 10:23 SP.0050.2.224.2011 224.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
14.06.2011 15:10 SP.0050.2.223.2011 223.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" (...)
14.06.2011 15:09 SP.0050.2.222.2011 222.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wymiana pokrycie dachowego budynku Miejskiego (...)
14.06.2011 15:08 SP.0050.2.221.2011 221.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa placów zabaw w ramach (...)
14.06.2011 15:05 SP.0050.2.220.2011 220.2011 w sprawie ustalenia zasad wynajmu gminnym jednostkom organizacyjnym samochodu (...)
14.06.2011 15:03 SP.0050.2.219.2011 219.2011 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenie usług w przedszkolach, dla których (...)
14.06.2011 15:01 SP.0050.2.218.2011 218.2011 w sprawie wykonania ugody zawartej dnia 30 maja 2011 r. przed Sądem Rejonowym w Rudzie (...)
14.06.2011 15:00 SP.0050.2.217.2011 217.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności (...)
14.06.2011 14:58 SP.0050.2.216.2011 216.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprostowanie aktów notarialnych sporządzonych przez (...)
14.06.2011 14:52 SP.0050.2.215.2011 215.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
14.06.2011 14:44 SP.0050.2.214.2011 214.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)

1 2 następna