Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2011 15:10 PR.0007.154.2011 Uchwała Nr PR.0007.154.2011 w sprawie umocowania do występowania w postepowaniu przed sądami administracyjnymi
04.07.2011 15:09 PR.0007.153.2011 Uchwała Nr PR.0007.153.2011 w sprawie umocowania do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
04.07.2011 15:07 PR.0007.152.2011 Uchwała Nr PR.0007.152.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.07.2011 15:06 PR.0007.151.2011 Uchwała Nr PR.0007.151.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.07.2011 15:05 PR.0007.150.2011 Uchwała Nr PR.0007.150.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.07.2011 15:04 PR.0007.149.2011 Uchwała Nr PR.0007.149.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.07.2011 14:59 PR.0007.148.2011 Uchwała Nr PR.0007.148.2011 zmieniająca uchwałę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007 roku
04.07.2011 14:58 PR.0007.147.2011 Uchwała Nr PR.0007.147.2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska
04.07.2011 14:56 PR.0007.146.2011 Uchwała Nr PR.0007.146.2011 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.82.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. MZOPO w Rudzie Śląskiej
04.07.2011 14:52 PR.0007.145.2011 Uchwała Nr PR.0007.145.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r.
04.07.2011 14:48 PR.0007.144.2011 Uchwała Nr PR.0007.144.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) niezabudowanych nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej
04.07.2011 14:45 PR.0007.143.2011 Uchwała Nr PR.0007.143.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
04.07.2011 14:43 PR.0007.142.2011 Uchwała Nr PR.0007.142.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045
04.07.2011 14:40 PR.0007.141.2011 Uchwała Nr PR.0007.141.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
04.07.2011 14:37 PR.0007.140.2011 Uchwała Nr PR.0007.140.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
04.07.2011 14:35 PR.0007.139.2011 Uchwała Nr PR.0007.139.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
04.07.2011 14:29 PR.0007.138.2011 Uchwała Nr PR.0007.138.2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek