Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2011 11:31 SP.0050.1.72.2011 72.2011 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.44.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.06.2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego (...)
06.10.2011 14:44 SP.0050.1.71.2011 71.2011 w sprawie przyjęcia Procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych (...)
03.10.2011 11:51 SP.0050.1.70.2011 70.2011 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
03.10.2011 11:48 SP.0050.1.69.2011 69.2011 zmieniające zarządzenie Nr SP.0RG.0151-309/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
03.10.2011 11:42 SP.0050.1.68.2011 68.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia NR SP.ORG.0151-314/10 Prezydenta Miasta Ruda (...)
03.10.2011 11:38 SP.0050.1.67.2011 67.2011 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-190/09 z dnia 19.05.2009 r. w sprawie (...)
03.10.2011 11:36 SP.0050.1.66.2011 66.2011 w sprawie powołania Komisji do spraw aukcji ogłoszonej publicznie dotyczącej (...)
22.09.2011 14:51 SP.0050.1.65.2011 65.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ruda Śląska na 2012 rok
22.09.2011 14:48 SP.0050.1.64.2011 64.2011 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.17.2011 z dnia 18.02.2011 r. w sprawie powołania (...)
22.09.2011 14:45 SP.0050.1.63.2011 63.2011 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska zespołu do spraw określenia priorytetów (...)
22.09.2011 14:43 SP.0050.1.62.2011 62.2011 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska zespołu do spraw przygotowania matrycy (...)
22.09.2011 14:40 SP.0050.1.61.2011 61.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.52.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
15.09.2011 15:21 SP.0050.1.60.2011 60.2011 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej (...)
15.09.2011 15:17 SP.0050.1.59.2011 59.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia NR SP.ORG.0151-285/10 Prezydenta Miasta Ruda (...)
08.09.2011 11:12 SP.0050.1.58.2011 58.2011 w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
08.09.2011 10:50 SP.0050.1.57.2011 57.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych (...)
08.09.2011 10:47 SP.0050.1.56.2011 56.2011 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Andrzejowi Plucie
08.09.2011 10:45 SP.0050.1.55.2011 55.2011 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Piotrowi Langoszowi
08.09.2011 10:44 SP.0050.1.54.2011 54.2011 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki” Panu Romanowi Danchowi