Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2011 16:48 SP.0050.2.380.2011 380.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
03.11.2011 16:46 SP.0050.2.00379.2011 379.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dozorowanie obiektów po byłej KWK "WAWEL" przy ul. (...)
03.11.2011 16:43 SP.0050.2.00378.2011 378.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu (...)
03.11.2011 16:41 SP.0050.2.377.2011 377.2011 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących (...)
03.11.2011 16:38 SP.0050.2.376.2011 376.2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości (...)
27.10.2011 16:26 SP.0050.2.375.2011 375.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
27.10.2011 16:25 SP.0050.2.374.2011 374.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
27.10.2011 16:22 SP.0050.2.373.2011 373.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
27.10.2011 14:42 SP.0050.2.00372.2011 372.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach Akcji Wizyty Przygotowawcze w Projekcie "Uczenie się przez całe życie"
20.10.2011 11:25 SP.0050.2.371.2011 371.2011 w sprawie uznania Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki (...)
20.10.2011 11:20 SP.0050.2.370.2011 370.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
20.10.2011 11:18 SP.0050.2.369.2011 369.2011 w sprawie określenia zasad przekształcenia w drodze likwidacji samodzielnych publicznych (...)
13.10.2011 17:18 SP.0050.2.368.2011 368.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu zamknięcia (...)
13.10.2011 17:16 SP.0050.2.367.2011 367.2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanych działek (...)
13.10.2011 17:13 SP.0050.2.366.2011 366.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
13.10.2011 17:09 SP.0050.2.365.2011 365.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)
13.10.2011 17:07 SP.0050.2.364.2011 364.2011 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości (...)