Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2011 11:35 PR.0007.254.2011 Uchwała Nr PR.0007.254.2011 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2012 - 2015.
02.11.2011 11:33 PR.0007.253.2011 Uchwała Nr PR.0007.253.2011 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej na kadencję obejmującą lata 2012 - 2015.
02.11.2011 11:30 PR.0007.252.2011 Uchwała Nr PR.0007.252.2011 w sprawie: Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2012 - 2015
02.11.2011 11:27 PR.0007.251.2011 Uchwała nr PR.0007.251.2011 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej oraz do Sądu Okręgowego w Gliwicach
02.11.2011 10:40 PR.0007.250.2011 Uchwała Nr PR.0007.250.2011 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
02.11.2011 10:39 PR.0007.249.2011 Uchwała Nr PR.0007.249.2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska.
02.11.2011 10:36 PR.0007.248.2011 Uchwała Nr PR.0007.248.2011 w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
02.11.2011 10:31 PR.0007.247.2011 Uchwała Nr PR.0007.247.2011 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółka z o.o.
02.11.2011 10:27 PR.0007.246.2011 Uchwała Nr PR.0007.246.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045.
02.11.2011 10:25 PR.0007.245.2011 Uchwała Nr PR.0007.245.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
02.11.2011 10:24 PR.0007.244.2011 Uchwała Nr PR.0007.244.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
02.11.2011 10:23 PR.0007.243.2011 Uchwała Nr PR.0007.243.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011