Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2011 12:08 PR.0007.276.2011 Uchwała Nr PR.0007.276.2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
02.12.2011 12:05 PR.0007.275.2011 Uchwała Nr PR.0007.275.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
02.12.2011 12:03 PR.0007.274.2011 Uchwała Nr PR.0007.274.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
02.12.2011 12:01 PR.0007.273.2011 Uchwała Nr PR.0007.273.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
02.12.2011 11:59 PR.0007.272.2011 Uchwała Nr PR.0007.272.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
02.12.2011 11:56 PR.0007.271.2011 Uchwała Nr PR.0007.271.2011 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
02.12.2011 11:54 PR.0007.270.2011 Uchwała Nr PR.0007.270.2011 zmieniająca uchwałę Nr 1208/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r.
02.12.2011 11:52 PR.0007.269.2011 Uchwała Nr PR.0007.269.2011 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do organizowania pracy z rodziną *
02.12.2011 11:50 PR.0007.268.2011 Uchwała nr PR.0007.268.2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z przeznaczeniem pod pawilon handlowy na czas oznaczony na okres 10 lat
02.12.2011 11:46 PR.0007.267.2011 Uchwała Nr PR.0007.267.2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Chebziu
02.12.2011 11:40 PR.0007.266.2011 Uchwała Nr PR.0007.266.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.63.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 r. w sprawie określenia oświatowych samorządowych jednostek budżetowych
02.12.2011 11:37 PR.0007.265.2011 Uchwała Nr PR.0007.265.2011 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
02.12.2011 11:36 PR.0007.264.2011 Uchwała Nr PR.0007.264.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
02.12.2011 11:35 PR.0007.263.2011 Uchwała Nr PR.0007.263.2011 w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
02.12.2011 11:34 PR.0007.262.2011 Uchwała nr PR.0007.262.2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 652/XXXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
02.12.2011 11:33 PR.0007.261.2011 Uchwała Nr PR.0007.261.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
02.12.2011 11:22 PR.0007.260.2011 r. Uchwała Nr PR.0007.260.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
02.12.2011 11:20 PR.0007.259.2011 Uchwała Nr PR.0007.259.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045.
02.12.2011 11:17 PR.0007.258.2011 Uchwała Nr PR.0007.258.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
02.12.2011 11:16 PR.0007.257.2011 Uchwała Nr PR.0007.257.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
02.12.2011 11:14 PR.0007.256.2011 Uchwała Nr PR.0007.256.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
02.12.2011 11:12 PR.0007.255.2011 Uchwała Nr PR.0007.255.2011 w sprawie nadania arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska"