Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2012 13:58 SP.0050.2.457.2011 457.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.415.2011Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
11.01.2012 13:49 SP.0050.2.456.2011 456.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.416.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
11.01.2012 13:41 SP.0050.2.455.2011 455.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.412.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
03.01.2012 12:47 SP.0050.2.454.2011 454.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.(...)
03.01.2012 12:40 SP.0050.2.453.2011 453.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami (...)
03.01.2012 11:55 SP.0050.2.452.2011 452.2011 w sprawie uznania Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej za zlikwidowany zgodnie z Uchwałą Nr PR.007.82.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 r.(...)
03.01.2012 11:52 SP.0050.2.451.2011 451.2011 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26 (...)
03.01.2012 11:47 SP.0050.2.450.2011 450.2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Zofii Nałkowskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania (...)
03.01.2012 11:41 SP.0050.2.449.2011 449.2011 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakesu profilaktyki alkoholowej pn. "Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii"
02.01.2012 14:55 SP.0050.2.448.2011 448.2011 w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej oraz powołania jej Przewodniczącego
02.01.2012 14:49 SP.0050.2.447.2011 447.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego Miejskiemu Ośrodkowi
02.01.2012 14:47 SP.0050.2.446.2011 446.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej
02.01.2012 14:44 SP.0050.2.445.2011 445.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2012 z zakresu kultury fizycznej.
02.01.2012 14:37 SP.0050.2.444.2011 444.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
02.01.2012 14:32 SP.0050.2.443.2011 443.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Most w ciągu ul. Poniatowskiego (...)
02.01.2012 14:27 SP.0050.2.442.2011 442.2011 w sprawie wytypowania z gminnego zasobu mieszkaniowego budynków, w których zwalniane lokale przeznaczane będą na lokale socjalne
02.01.2012 14:13 SP.0050.2.441.2011 441.2011 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 2884/186 (...)
02.01.2012 14:05 SP.0050.2.440.2011 440.2011 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku(...)
02.01.2012 13:34 SP.0050.2.439.2011 439.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, obciążającej działkę nr 596/73 o pow. 868 m2 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska (...)
02.01.2012 12:35 SP.0050.2.438.2011 438.2011 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Miasta Ruda Śląska
23.12.2011 14:27 SP.0050.2.437.2011 437.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne (...)
23.12.2011 14:25 SP.0050.2.436.2011 436.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
23.12.2011 14:23 SP.0050.2.435.2011 435.2011 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.408.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
23.12.2011 14:21 SP.0050.2.434.2011 434.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
23.12.2011 14:20 SP.0050.2.433.2011 433.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, (...)
23.12.2011 14:18 SP.0050.2.432.2011 432.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic (...)
23.12.2011 14:12 SP.0050.2.431.2011 431.2011 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (...)
23.12.2011 14:10 SP.0050.2.430.2011 430.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
23.12.2011 14:09 SP.0050.2.429.2011 429.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego (...)
16.12.2011 14:36 SP.0050.2.428.2011 428.2011 o uchyleniu Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.11.2011 r. (...)
16.12.2011 14:35 SP.0050.2.427.2011 427.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje (...)
16.12.2011 14:33 SP.0050.2.426.2011 426.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
16.12.2011 14:32 SP.0050.2.425.2011 425.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany (...)
16.12.2011 14:30 SP.0050.2.424.2011 424.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku (...)
16.12.2011 14:29 SP.0050.2.423.2011 423.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.12.2011 14:25 SP.0050.2.422.2011 422.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)
08.12.2011 17:42 SP.0050.2.421.2011 421.2011 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela (...)
08.12.2011 17:41 SP.0050.2.420.2011 420.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
08.12.2011 17:40 SP.0050.2.419.2011 419.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
08.12.2011 17:37 SP.0050.2.418.2011 418.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
08.12.2011 17:34 SP.0050.2.417.2011 417.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151 – 2118/10 w sprawie przyjęcia formularzy karty (...)
08.12.2011 17:33 SP.0050.2.416.2011 416.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego Szkole Podstawowej Nr 41 im. Józefa Wieczorka (...)
08.12.2011 17:31 SP.0050.2.415.2011 415.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (...)
08.12.2011 17:30 SP.0050.2.414.2011 414.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego dla Miejskiego Przedszkola Nr 12 z oddziałami (...)
08.12.2011 17:29 SP.0050.2.413.2011 413.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego Szkole Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli (...)
08.12.2011 17:27 SP.0050.2.412.2011 412.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego Szkole Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego (...)
08.12.2011 17:26 SP.0050.2.411.2011 411.2011 w sprawie powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska (...)
08.12.2011 17:24 SP.0050.2.410.2011 410.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
08.12.2011 17:23 SP.0050.2.409.2011 409.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
08.12.2011 17:21 SP.0050.2.408.2011 408.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)

1 2 następna