Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2012 14:25 PR.0003.153.2012 Interpelacja Nr PR.0003.153.2012 w sprawie remontu chodnika przy ul. J. Dobrego 15, 17, 19.
15.10.2012 14:24 PR.0003.152.2012 Interpelacja Nr PR.0003.152.2012 w sprawie remontu chodnika przy ul. Torowej w Rudzie Śląskiej 1.
15.10.2012 14:20 PR.0003.151.2012 Interpelacja Nr PR.0003.151.2012 w sprawie obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie "starego" basenu przy ul. Plebiscytowej (Bykowina).
15.10.2012 14:18 PR.0003.150.2012 Interpelacja Nr PR.0003.150.2012 w sprawie remontu fragmentu ulicy Prostej (Bykowina).
24.09.2012 12:54 PR.0003.149.2012 Interpelacja Nr PR.0003.149.2012 w sprawie montażu progów zwalniających.
24.09.2012 12:51 PR.0003.148.2012 Interpelacja Nr PR.0003.148.2012 w sprawie problemów dotyczących mieszkańców części dzielnicy Chebzie.
24.09.2012 12:49 PR.0003.147.2012 Interpelacja Nr PR.0003.147.2012 w sprawie naprawy chodników w Orzegowie.
24.09.2012 12:48 PR.0003.146.2012 Interpelacja Nr PR.0003.146.2012 w sprawie progu zwalniającego przy ul. Mł. Górnika w Orzegowie.
10.09.2012 12:38 PR.0003.145.2012 Interpelacja Nr PR.0003.145.2012 w sprawie naprawy oświetlenia w Orzegowie.
10.09.2012 12:36 PR.0003.144.2012 Interpelacja Nr PR.0003.144.2012 w sprawie szybkości pojazdów na ul. Chryzantem.
10.09.2012 12:15 PR.0003.143.2012 Interpelacja Nr PR.0003.143.2012 w sprawie drożności szlaku komunikacyjnego, zmiany sygnalizacji świetlnej oraz rozwiązania problemu komunikacyjnego.
10.09.2012 12:12 PR.0003.142.2012 Interpelacja Nr PR.0003.142.2012 w sprawie przeniesienia stołu do tenisa z placu przy ul. Mateusza do powstającego obiektu sportowego przy SP 36.
31.08.2012 13:32 PR.0003.141.2012 Interpelacja Nr PR.0003.141.2012 dot. dojazdu i dojścia do posesji przy ul. Kłodnickiej 91.
31.08.2012 13:30 PR.0003.140.2012 Interpelacja Nr PR.0003.140.2012 w sprawie utworzenia punktu odbioru zużytych symboli państwowych (flag, godła).
31.08.2012 13:28 PR.0003.139.2012 Interpelcja Nr PR.0003.139.2012 w sprawie uruchumonienia punktu przyjmowania druków i wniosków w sprawie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny przez NFZ.
31.08.2012 13:20 PR.0003.138.2012 Interpelacja Nr PR.0003.138.2012 w sprawie braku oświetlenia ulicznego chodnikowego przy ul. Halembskiej na odcinku od ul. Kokota do przejazdu kolejowego.
31.08.2012 13:19 PR.0003.137.2012 Interpelacja Nr PR.0003.137.2012 w sprawie wykonania garbów na ul. Gabora.
31.08.2012 13:17 PR.0003.136.2012 Interpelacja Nr PR.0003.136.2012 w sprawie wyjaśnienia kwestii planowanych zwolnień osobowych.
31.08.2012 13:16 PR.0003.135.2012 Interpelacja Nr PR.0003.135.3012 w sprawie skargi p. L.R.*
31.08.2012 13:14 PR.0003.134.2012 Interpelacja Nr PR.0003.134.2012 dot. identyfikacji psów na terenie miasta Ruda Śląska.
31.08.2012 13:12 PR.0003.133.2012 Interpelacja Nr PR.0003.133.2012 dot. zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie dworca PKP i przejścia podziemnego w Rudzie.
31.08.2012 13:10 PR.0003.132.2012 Interpelacja Nr PR.0003.132.2012 dot. przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej.
31.08.2012 13:08 PR.0003.131.2012 Interpelacja Nr PR.0003.131.2012 dot. umieszczenia ławki w rejonie przystanku autobusowego w Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej.
31.08.2012 13:07 PR.0003.130.2012 Interpelacja Nr PR.0003.130.2012 dot. zapewnienia pediatryczno-chirurgicznego dyżuru na terenie miasta Ruda Śląska.
31.08.2012 13:05 PR.0003.129.2012 Interpelacja Nr PR.0003.129.2012 w sprawie chodników w Chebziu.
31.08.2012 13:04 PR.0003.128.2012 Interpelacja Nr PR.0003.128.2012 w sprawie chodników i przystanków w Chebziu.
31.08.2012 13:01 PR.0003.127.2012 Interpelacja Nr PR.0003.127.2012 w sprawie interwencji mieszkańców Rudy Śląskiej dotyczącej zmiany programu sygnalizacji świetlnej na węźle autostrady A4 "Wirek" pod kątem bezpieczeństwa.
31.08.2012 12:53 PR.0003.126.2012 Interpelacja Nr PR.0003.126.2012 w sprawie ponowienia interpelacji nr PR.0003.130.2011.
31.08.2012 12:51 PR.0003.125.2012 Interpelacja Nr PR.0003.125.2012 w sprawie studzienki kanalizacyjnej przy ul. Leśnej 14.
31.08.2012 12:49 PR.0003.124.2012 Interpelacja Nr PR.0003.124.2012 w sprawie kończenia robót drogowych na granicy miasta Ruda Śląska, a granicy osiedli mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
21.08.2012 08:11 PR.0003.123.2012 Interpelacja Nr PR.0003.123.2012 dotycząca braku odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2011 r. skierowane do Wydziału Architektury odnośnie terenów pod budowę obwodnicy Nowego Bytomia.
16.08.2012 14:38 PR.0003.122.2012 Interpelacja Nr PR.0003.122.2012 dotycząca nieruchomości gruntowej.
08.08.2012 08:29 PR.0003.121.2012 Interpelacja Nr PR.0003.121.2012 w sprawie koszy na śmieci na deptaku przy ul. Porębskiej.
03.08.2012 14:43 PR.0003.120.2012 Interpelacja Nr PR.0003.120.2012 w sprawie kanalizacji wód deszczowych na osiedlu Gierałtowskiego.
03.08.2012 14:41 PR.0003.119.2012 Interpelacja Nr PR.0003.119.2012 w sprawie braku chodników w bardzo uczęszczanych miejscach.
03.08.2012 14:40 PR.0003.118.2012 Interpelacja Nr PR.0003.118.2012 w sprawie uporządkowania terenu na osiedlu Gierałtowskiego.
25.07.2012 10:15 PR.0003.117.2012 Interpelacja Nr PR.0003.117.2012 w sprawie dróg i chodników w dzielnicy Godula.
25.07.2012 10:13 PR.0003.116.2012 Interpelacja Nr PR.0003.116.2012 w sprawie ustawienia znaku.
25.07.2012 10:11 PR.0003.115.2012 Interpelacja Nr PR.0003.115.2012 w sprawie porządku w dzielnicy Orzegów.
06.07.2012 09:35 PR.0003.114.2012 Interpelacja Nr PR.0003.114.2012 dotycząca działalności firmy van Gansewinkel.
06.07.2012 09:33 PR.0003.113.2012 Interpelacja Nr PR.0003.113.2012 w sprawie utwardzenia drogi wewnętrznej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
06.07.2012 09:30 PR.0003.112.2012 Interpelacja Nr PR.0003.112.2012 w sprawie drzewa rosnącego przy ul. Młyńskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
28.06.2012 11:20 PR.0003.111.2012 Interpelacja Nr PR.0003.111.2012 - ponowienie interpelacji w sprawie naprawy płotu ogrodzeniowego przy boisku do piłki plażowej przy ul. Słowiańskiej 5.
28.06.2012 11:18 PR.0003.110.2012 Interpelacja Nr PR.0003.110.2012 w sprawie złego stanu technicznego parkietu sali gimnastycznej w ZSP Nr 6 w Rudzie Śląskiej 10 ul. Kałusa 3.
28.06.2012 11:15 PR.0003.109.2012 Interpelacja Nr PR.0003.109.2012 dotycząca drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wawelskiej 4 i 6.
28.06.2012 11:13 PR.0003.108.2012 Interpelacja Nr PR.0003.108.2012 dotycząca chodnika położonego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "Wawel".
28.06.2012 11:10 PR.0003.107.2012 Interpelacja Nr PR.0003.107.2012 w sprawie budowy zatoki autobusowej przy przystanku Orzegowska w Orzegowie.
28.06.2012 11:08 PR.0003.106.2012 Interpelacja Nr PR.0003.106.2012 w sprawie udzielenia informacji w zakresie wynajmu pomieszczeń.
28.06.2012 11:06 PR.0003.105.2012 Interpelacja Nr PR.0003.105.2012 w sprawie postulatów i uwag mieszkańców dzielnicy Chebzie.
28.06.2012 11:04 PR.0003.104.2012 Interpelacja Nr PR.0003.104.2012 w sprawie oświetlenia ulic i uzupełnienia chodnika.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna