Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2012 10:14 PR.0003.103.2012 Interpelacja Nr PR.0003.103.2012 w sprawie niskorosnących konarów drzew.
05.06.2012 11:12 PR.0003.102.2012 Interpelacja Nr PR.0003.102.2012 w sprawie placu zabaw dla najmłodszych przy budynkach o numerach 25 a, b przy ul. Starej.
05.06.2012 11:08 PR.0003.101.2012 Interpelacja Nr PR.0003.101.2012 w sprawie możliwości wykonania chodnika na działce 1232/108 i 2135/108 w Halembie od ulicy Brodzińskiego w kierunku ulicy 1-go Maja do przystanku autobusowego.
05.06.2012 11:06 PR.0003.100.2012 Interpelacja Nr PR.0003.100.2012 w sprawie dawnego szpitala przy ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej - Wirku.
05.06.2012 10:57 PR.0003.99.2012 Interpelacja Nr PR.0003.99.2012 w sprawie remontu chodnika przy ul. Narcyzów oraz przy Przychodni Wawelskiej 7.
05.06.2012 10:54 PR.0003.98.2012 Interpelacja Nr PR.0003.98.2012 w sprawie wykonania naprawy lub remontu zaplecza socjalnego przy Orlik-u na Bykowinie oraz wykonania parkingu.
05.06.2012 10:51 PR.0003.97.2012 Interpelacja Nr PR.0003.97.2012 w sprawie kompleksowego remontu ogrodzenia wokół kompleksu Orlik - Bykowina.
29.05.2012 11:55 PR.0003.96.2012 Interpelacja Nr PR.0003.96.2012 w sprawie wyjaśnienia aktualnej sytuacji własnościowej terenu ogródków.
29.05.2012 11:53 PR.0003.95.2012 Interpelacja Nr PR.0003.95.2012 w sprawie wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Mł. Górnika (numery nieparzyste) w Orzegowie.
29.05.2012 11:52 PR.0003.94.2012 Interpelacja Nr PR.0003.94.2012 w sprawie zalewania podwórka i piwnic w budynku przy ul. Piastowskiej 38.
29.05.2012 11:49 PR.0003.93.2012 Interpelacja Nr PR.0003.93.2012 w sprawie prześwietlenia koron lub wycinki drzew.
16.05.2012 11:35 PR.0003.92.2012 Interpelacja Nr PR.0003.92.2012 w sprawie fasady budynku przy ulicy Hlonda 24 w Orzegowie.
16.05.2012 11:33 PR.0003.91.2012 Wniosek Nr PR.0003.91.2012 w sprawie budowy miejsc parkingowych w pasie drogowym w dzielnicach Godula - Orzegów.
16.05.2012 11:31 PR.0003.90.2012 Interpelacja Nr PR.0003.90.2012 - spis interpelacji zgłoszonych ustnie podczas sesji Rady Miasta w dniu 26.04.2012 r.
16.05.2012 11:26 PR.0003.89.2012 Interpelacja Nr PR.0003.89.2012 w sprawie uporządkowania terenów w dzielnicy Orzegów
02.05.2012 14:27 PR.0003.88.2012 Wniosek Nr PR.0003.88.2012 w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego.
02.05.2012 14:26 PR.0003.87.2012 Interpelacja Nr PR.0003.87.2012 w sprawie działki przy ul. Cynkowej w Czarnym Lesie.
02.05.2012 14:24 PR.0003.86.2012 Interpelacja Nr PR.0003.86.2012 dot. nawierzchni ulicy.
02.05.2012 14:23 PR.0003.85.2012 Interpelacja Nr PR.0003.85.2012 w sprawie wykonania łącznika (chodnika dla pieszych) około 60 m. między ul. Paderewskiego Nr 11, a końcem ul. Wireckiego.
02.05.2012 14:21 PR.0003.84.2012 Interpelacja Nr PR.0003.84.2012 w sprawie wyjaśnienia własności terenu oraz struktury hałdy przy ul. 1-go Maja 316-326.
02.05.2012 14:18 PR.0003.83.2012 Interpelacja Nr PR.0003.83.2012 w sprawie reakcji Straży Miejskiej na zanieczyszczenia terenów przy ul. Żelaznej 4 w Rudzie Śl. 9
02.05.2012 14:16 PR.0003.82.2012 Interpelacja Nr PR.0003.82.2012 w sprawie remontu chodnika oraz urządzeń mini placu zabaw przy ul. 1-go Maja 316.
02.05.2012 14:12 PR.0003.81.2012 Interpelacja Nr PR.0003.81.2012 w sprawie terenu po byłym wysypisku przy ul. Styczyńskiego.
02.05.2012 14:04 PR.0003.80.2012 Interpelacja Nr PR.0003.80.2012 w sprawie progów zwalniających.
02.05.2012 13:55 PR.0003.79.2012 Interpelacja Nr PR.0003.79.2012 w sprawie interwencji Straży Miejskiej na chodniku na wysokości ul. Hallera.
02.05.2012 13:53 PR.0003.78.2012 Interpelacja Nr PR.0003.78.2012 w sprawie przeprowadzenia remontu drogi i chodników przy ul. Okrężnej.
02.05.2012 13:51 PR.0003.77.2012 Interpelacja Nr PR.0003.77.2012 w sprawie hałdy za ZAMET-em.
02.05.2012 13:49 PR.0003.76.2012 Interpelacja Nr PR.0003.76.2012 w sprawie placów zabaw postawionych w ramach programu radosna szkoła.
02.05.2012 13:43 PR.0003.75.2012 Interpelacja Nr PR.0003.75.2012 w sprawie placu zabaw przy ul. Wolności 20.
02.05.2012 13:42 PR.0003.74.2012 Interpelacja Nr PR.0003.74.2012 w sprawie postawienia ławek na deptaku przy ul. Porębskiej.
02.05.2012 13:39 PR.0003.73.2012 Interpelacja Nr PR.0003.73.2012 w sprawie wycinki drzew na deptaku przy ul. Porębskiej.
02.05.2012 13:37 PR.0003.72.2012 Interpelacja Nr PR.0003.72.2012 w sprawie zagospodarowania działki nr 13.1-936/3 obok Gimnazjum nr 9.
02.05.2012 13:35 PR.0003.71.2012 Interpelacja Nr PR.0003.71.2012 w sprawie możliwości wykonania parkingu z tyłu bloku przy ulicy Racławickiej 1c.
02.05.2012 13:28 PR.0003.70.2012 Interpelacja Nr PR.0003.70.2012 w sprawie zalewania wodą dojścia do szkół SP-30 i G-3 od strony Osiedla Magnolii w Rudzie Śl. 1
02.05.2012 13:21 PR.0003.69.2012 Interpelacja Nr PR.0003.69.2012 w sprawie rozważenia możliwości ruchu jednokierunkowego ul. Leśnej przy Kościele p.w. Bożego Narodzenia.
02.05.2012 13:04 PR.0003.68.2012 Interpelacja Nr PR.0003.68.2012 w sprawie studzienki kanalizacyjnej przy ul. Leśnej 14.
02.05.2012 13:03 PR.0003.67.2012 Interpelacja Nr PR.0003.67.2012 w sprawie: prześwietlenia względnie wycięcia drzew na tylach budynku przy ul. Solskiego 13 a.
02.05.2012 12:52 PR.0003.66.2012 Interpelacja Nr PR.0003.66.2012 w sprawie sprzątania wiat przystankowych.
02.05.2012 12:49 PR.0003.65.2012 Interpelacja Nr PR.0003.65.2012 w sprawie wykupu mieszkania w Rudzie Śląskiej 1 ul. Słowiańska 5
02.05.2012 12:41 PR.0003.64.2012 Interpelacja Nr PR.0003.64.2012 w sprawie ograniczenia prędkości pojazdów.
02.05.2012 12:39 PR.0003.63.2012 Interpelacja Nr PR.0003.63.2012 w sprawie przycinki i prześwietlenia koron drzew
02.05.2012 12:35 PR.0003.62.2012 Interpelacja Nr PR.0003.62.2012 w sprawie stanu nawierzchni chodnika i jezdni.
13.04.2012 08:53 PR.0003.61.2012 Interpelacja Nr PR.0003.61.2012 w sprawie: ponowienia interpelacji z dn. 20.04.2010 r. Nr PR.0057-757/10 w sprawie złego stanu chodnika przed budynkiem przy ul. Wolności 94-94B.
13.04.2012 08:38 PR.0003.36.2012 Interpelacja Nr PR.0003.36.2012 w sprawie pomnika upamiętniającego Powstania Śląskie przy ul. Katowickiej na Placu ks. Guttfelda.
03.04.2012 12:30 PR.0003.60.2012 Interpelacja Nr PR.0003.60.2012 dotycząca wykonania nawierzchni drogowej w Rudzie Śląskiej Halembie.
03.04.2012 12:24 PR.0003.59.2012 Interpelacja Nr PR.0003.59.2012 dotycząca drogi dojazdowej do nieruchomości gruntowej zlikalizowanej w Rudzie Śląskiej Halembie.
03.04.2012 12:21 PR.0003.58.2012 Interpelacja Nr PR.0003.58.2012 w sprawie ustanowienia znaku zakazu postoju i zatrzymywania się.
03.04.2012 12:11 PR.0003.57.2012 Interpelacja Nr PR.0003.57.2012 w sprawie budowy miejsc przeznaczonych do wybiegu psów.
03.04.2012 12:07 PR.0003.56.2012 Interpelacja Nr PR.0003.56.2012 w sprawie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Niedurnego 50a.
03.04.2012 12:04 PR.0003.55.2012 Interpelacja Nr PR.0003.55.2012 w sprawie zagospodarowania "starego basenu" w dzielnicy Bykowia przy ul. Plebiscytowe/Pordzika.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna