Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2012 14:22 SP.0050.3.26.2012 26.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 14:21 SP.0050.3.25.2012 25.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
09.02.2012 14:20 SP.0050.3.24.2012 24.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.2.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.01.2012 roku w sprawie dokonania przeniesień budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na (...)
09.02.2012 14:18 SP.00580.3.23.2012 23.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.1.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.01.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
09.02.2012 14:17 SP.0050.3.22.2012 22.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 14:12 SP.0050.3.21.2012 21.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.02.2012 14:09 SP.0050.3.20.2012 20.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.02.2012 14:08 SP.0050.3.19.2012 19.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012.
09.02.2012 14:07 SP.0050.3.18.2012 18.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012.
09.02.2012 14:06 SP.0050.3.17.2012 17.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.02.2012 14:04 SP.0050.3.16.2012 16.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.02.2012 14:03 SP.0050.3.15.2012 15.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 14:02 SP.0050.3.14.2012 14.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.02.2012 14:00 SP.0050.3.13.2012 13.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 13:58 SP.0050.3.12.2012 12.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
09.02.2012 13:57 SP.0050.3.11.2012 11.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 13:53 SP.0050.3.10.2012 10.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
24.01.2012 15:42 SP.0050.3.9.2012 9.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
24.01.2012 15:41 SP.0050.3.8.2012 8.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 r .
24.01.2012 15:39 SP.0050.3.7.2012 7.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
24.01.2012 15:37 SP.0050.3.6.2012 6.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.01.2012 10:58 SP.0050.3.5.2012 5.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.01.2012 10:56 SP.0050.3.4.2012 4.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.01.2012 10:55 SP.0050.3.3.2012 3.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
20.01.2012 10:54 SP.0050.3.2.2012 2.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących (...)
20.01.2012 10:51 SP.0050.3.1.2012 1.2012 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.