Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2012 11:01 SP.0050.3.52.2012 52.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
01.03.2012 16:57 SP.0050.3.51.2012 51.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.03.2012 16:56 SP.0050.3.50.2012 50.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.03.2012 16:55 SP.0050.3.49.2012 49.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr Nr PR.0007.31.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2012 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu (...)
01.03.2012 16:53 SP.0050.3.48.2012 48.2012 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.29.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2012 roku w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach (...)
01.03.2012 16:52 SP.0050.3.47.2012 47.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.03.2012 16:51 SP.0050.3.46.2012 46.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.03.2012 16:49 SP.0050.3.45.2012 45.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.03.2012 16:48 SP.0050.3.44.2012 44.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
01.03.2012 16:46 SP.0050.3.43.2012 43.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
27.02.2012 09:17 SP.0050.3.42.2012 42.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.02.2012 09:16 SP.0050.3.00041.2012 41.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
27.02.2012 09:15 SP.0050.3.40.2012 40.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.02.2012 09:13 SP.0050.3.39.2012 39.2012 w sprawie w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
16.02.2012 16:08 SP.0050.3.38.2012 38.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.02.2012 16:07 SP.0050.3.37.2012 37.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2012 16:06 SP.0050.3.36.2012 36.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
16.02.2012 16:04 SP.0050.3.35.2012 35.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
16.02.2012 16:03 SP.0050.3.34.2012 34.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
16.02.2012 16:01 SP.0050.3.33.2012 33.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.02.2012 15:57 SP.0050.3.32.2012 32.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2012
16.02.2012 15:54 SP.0050.3.31.2012 31.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.02.2012 15:52 SP.0050.3.30.2012 30.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.02.2012 14:28 SP.0050.3.29.2012 29.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 14:26 SP.0050.3.28.2012 28.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r.
09.02.2012 14:25 SP.0050.3.27.2012 27.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2012 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami